Update 15 oktober 2020: Coronavirus (COVID-19) update vanuit het bestuur

Zie voor de coronaregels van VC Volt het bericht hieronder van 22-08-2020.

 

Update 15-10-2020: Update vanuit Nevobo

 

Update 14-10-2020: Update vanuit het bestuur

Zoals jullie gisterenavond in de persconferentie hebben kunnen horen, zijn er verschillende nieuwe Corona maatregelen aangekondigd. Voor ons betekent dat concreet dat de competitiewedstrijden (Nevobo en recreanten) voorlopig allemaal geen doorgang kunnen vinden en dat de trainingen voor leden vanaf 18 ook komen te vervallen. De Nevobo heeft inmiddels ook gereageerd. Woensdag 14 oktober 2020 kan er nog gewoon getraind worden tot 22:00 uur in zowel Beers als Cuijk.

Vanaf donderdag 15 oktober 2020 gaan de trainingen van de volgende teams niet meer door:

 • Dames 1, 2 en 4
 • Heren 1, 2, 3 en 4
 • Alle recreanten (mix) teams

Deze teams mogen wel blijven trainen:

 • Alle mini teams (m.u.v. herfstvakantie week)
 • Alle A-B-C teams (jongens en meisjes)
 • Dames 3 en de training wordt verplaatst van woensdag 1900 .. 2030 Beers naar 1915 .. 2045 Laco Cuijk

Voor de in gebruik zijnde sporthallen geldt dat de kantine al gesloten was, maar dat de douches en kleedkamers ook gesloten worden voor minimaal de komende 4 weken.

Het dringende advies is ook om mondkapjes te dragen bij het betreden of verlaten van de sport accommodaties.

 

Update 14-10-2020: Update veelgestelde vragen sport m.b.t. landelijke maatregelen en maatregelen vanuit Nevobo

Update 08-10-2020: Protocol Indoor Volleybal Nevobo

 

Update 07-10-2020: Stappenplan Nevobo

 

Update 02-10-2020: Bericht Nevobo omtrent gebruik mondkapjes tijdens de wedstrijden. 

Zie dit bericht van de Nevobo:

 

Update 29-09-2020: Update Rijksoverheid, NOCNSF en bestuur VC Volt

Maandagavond 28 september heeft de Rijksoverheid nieuwe/aangepaste maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht (tot en met 20 oktober 2020).

Voor VC Volt betekent dit onder andere dat:

 • De sportkantine in de Kloosterhof is gesloten per dinsdag 29 september 18.00 uur.
 • De Nevobo en/of recreanten competitiewedstrijden gaan gewoon door, echter vinden plaats zonder publiek. Voor ouders die hun kinderen (tot en met 17 jaar) naar wedstrijden of trainingen brengen, gelden vanaf dinsdag 29 september 2020 18.00 uur ook aangescherpte regels. Bij een training en een thuiswedstrijd wordt een ouder gezien als toeschouwer. De ouder mag dan niet blijven kijken. Bij een uitwedstrijd geldt de benodigde rijdende ouder niet als publiek, maar is die onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan gekeken worden naar de wedstrijd.
 • De 4 kleedkamers in de kloosterhof (vooraan 2 en achter aan ook 2) zijn gewoon beschikbaar voor maximaal 1 team tegelijk per kleedkamer; dit geldt ook voor de douches (maximaal 4 personen tegelijk).
 • De reeds geplande Algemene Leden Vergadering (ALV) van 15 oktober 2020 wordt uitgesteld. Zoals vorig jaar tijdens de ALV aangekondigd zijn Wim Bruinenberg (Voorzitter) en Rogier van Gils (Vicevoorzitter) beide aftredend en niet verkiesbaar. Conform de statuten is Peter Lemmers (Secretaris) aftredend en verkiesbaar en dient de ALV binnen 6 maanden na afsluiten boekjaar plaats te vinden (dus voor 31-12-2020). Om de continuïteit binnen VC Volt te blijven waarborgen blijven zowel Wim Bruinenberg als Rogier van Gils tot nader order in functie. Het Dagelijks Bestuur informeert u op korte termijn over de vervolgstappen aangaande een aantal stukken ter besluitvorming en in welke vorm deze ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden.

Meer informatie:

 

Update 24-09-2020: Bericht Nevobo nav regionale Coronamaatregelen

Voor zes veiligheidsregio’s gelden per zondag 20 september 18.00 uur aangepaste regels. Wat betekent dit voor het volleybal?

Meer informatie:

 

Update 25-08-2020: Update vanuit bestuur VC Volt

Kleine aanvulling in update van 22 augustus, m.b.t. toeschouwers tijdens trainingen.

 

Update 23-08-2020: Update vanuit bestuur VC Volt

Kleine aanpassing in update van gisteren, m.b.t. maximum van 100 mensen tegelijk in de Kloosterhof in de zaal.

 

Update 22-08-2020: Update vanuit bestuur VC Volt

Sinds maandag 10 augustus zijn Dames 1 en Heren 1 begonnen met de trainingen in de zaal. Vanaf 24 augustus 2020 beginnen alle teams weer in alle sporthallen in Beers, Cuijk en Grave.

Lees onderstaande een keer goed door, dan weet je wat er wel en niet kan en houden we het veilig en leuk voor iedereen. Dit protocol geldt voor seniorleden, jeugdleden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, tegenstanders en het publiek.

Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen versoepeld en is het weer mogelijk om binnen te kunnen sporten. Om na de zomervakantie de binnensport in goede banen te leiden is er door het NOC*NSF een protocol opgesteld (zie https://nocnsf.nl/sportprotocol).

Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden een coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn. Een aantal belangrijke punten uit het protocol (PDF) zijn:

 • Met markeringen zijn de looproutes aangegeven. Houd uzelf hieraan.
 • Houd behalve tijdens het sporten anderhalve meter afstand.

Bij de ingang van de sporthal staat een hygiënezuil. Eenieder wordt verzocht deze te gebruiken. De NeVoBo informeert begin september alle clubs met de laatste actuele informatie. Wanneer deze info beschikbaar is, wordt deze gedeeld.

In aanvulling op de standaard richtlijnen van de Nevobo en het NOC&NSF een aantal extra aandachtspunten. We hebben de diverse regels als volgt voor je uitgesplitst:

 1. Algemene veiligheids- en hygiëneregels – afspraken over wanneer je thuisblijft!
 2. Kleedkamergebruik – hoe we drukte in de kleedkamer en douche voorkomen.
 3. Tijdens je training en wedstrijd – hoe we veilig kunnen trainen en wedstrijd spelen.
 4. Op de tribune – hoe we drukte op de tribune voorkomen.
 5. In de kantine – aantal personen en pinnen.

1. Algemene veiligheids- en hygiëneregels

 • Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden een coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.
 • Vóór alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Blijf ook thuis als je een test hebt laten doen en je wacht op de uitslag.
 • Wanneer er tijdens het volleyballen klachten ontstaan, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis en laat je testen.
 • Trainers/coaches mogen sporters naar huis sturen bij (vermoeden) van klachten zoals hierboven vermeld.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen thuis grondig voordat je naar de sporthal komt.
 • Lees de posters bij de accommodatie en volg looproutes en aanwijzingen van een beheerder/toezichthouder ter plekke op.

2. Kleedkamergebruik

 • Personen van 18 jaar en ouder houden voor en na het sporten afstand. Dit geldt dus ook in de kleedkamers. Jeugdspelers die meedoen met een seniorenteam houden ook afstand.
 • Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de accommodatie.
 • Kijk bij binnenkomst naar welke kleedkamer je dient te gaan.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten en verlaat kleedkamers en veld na afloop zo spoedig mogelijk.
 • Gebruik de kleedkamers zo min mogelijk en zo kort mogelijk i.v.m. het maximum 1 team per kleedkamer (m.u.v. jeugd <18). Wacht bij een volle kleedkamer op gepaste afstand in de gang.
 • Douches en kleedkamers mogen worden gebruikt, maar er moet wel 1,5 meter in acht worden genomen. Er kan daarom maar een beperkt aantal personen tegelijkertijd in een ruimte aanwezig zijn. Op de deuren is aangegeven dat er maximaal 1 volleybalteam tegelijk gebruik mag maken van de kleedkamer en maximaal 4 mensen tegelijkertijd gebruik mogen maken van de douche ruimte.
 • Was vaak en goed je handen (min. 20 seconden) met water en zeep. In ieder geval voor en na je training en na toiletbezoek.
 • De ingang van de accommodatie is voorzien van een zeepdispenser voor het extra wassen van handen.
 • Gebruik een eigen handdoek om te drogen.
 • Houd de in- en uitlooproute van de hal naar de kleedkamers vrij.

3. Tijdens je training en wedstrijd

 • Van alle VC Volt trainers / begeleiders wordt verwacht dat zij een compleet overzicht bijhouden van de aan- en afwezigen per trainingen en/of (oefen)wedstrijd i.v.m. mogelijk contactonderzoek. Deze aanwezigheidsgegevens dienen bewaard te blijven zodat, in geval van, wij exact weten wie er wel en niet aanwezig waren.
 • De trainer/coach ziet toe op naleving van dit protocol.
 • Schud geen handen en vermijd onnodig contact (zoals high-fives).
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Bidons: Iedereen neemt zijn eigen drinken mee / gebruikt een vast drink bidon. Er wordt niet van andermans drinken gedronken. Dit wil zeggen dat de kratjes met bidons per team niet gebruikt mogen worden, zowel bij trainingen als (oefen)wedstrijden.
 • Vervoer bij (oefen)wedstrijden: Vervoer in de auto, als het niet uit één gezin is, dan dient er een mondkapje gedragen te worden. Er zit geen beperking in het aantal mensen in een auto.
 • Zet sporttassen aan de zijkant van het veld bij de banken en zoek je eigen plek. Dus niet alle tassen op een hoop, zoals vaak het geval was.
 • Geforceerd stemgebruik tijdens de wedstrijd, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Op wedstrijddagen tellen wachtende teams als toeschouwer.
 • Aanvoerders en zaalwacht controleren of het wedstrijdformulier goed is ingevuld want dit kan worden gebruikt voor mogelijk contactonderzoek.
 • De Nevobo verwacht per 1 september een protocol voor de zaalcompetitie te hebben.
 • Geen publiek in de zaal tijdens de trainingen. Dit geldt zo wel voor ouders als overige geïnteresseerde. In de kantine zitting nemen is wel mogelijk.

4. Op de tribune

Deze aandachtspunten gelden voor overige sporthalbezoekers (ouders, toeschouwers, wachtende teams, teams die klaar zijn met spelen).

 • Lees de posters bij de accommodatie en volg looproutes en aanwijzingen van een beheerder/toezichthouder ter plekke op.
 • Kom niet onnodig naar de accommodatie.
 • Alle personen van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand, tenzij zij uit hetzelfde huishouden komen.
 • Zitplaatsen zijn gemarkeerd. Staan op de tribune is niet toegestaan. Blijf zoveel mogelijk op 1 plaats zitten.
 • Er geldt een maximum van 100 mensen tegelijk in de Kloosterhof in de zaal (toeschouwers, spelers/speelsters, coach, scheidsrechters, vrijwilligers) zonder reservering en gezondheidscheck. Wachtende teams tellen als toeschouwers, het aantal plaatsen is hierdoor  beperkt. Met de wijsheid van vandaag wordt de grens van 100 niet overschreden.
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Bij aanvang van de competitie in september zal gekeken worden naar uitbreiding van het tribune-protocol. Er zal dan ook gekeken worden naar de mogelijkheid tot uitbreiding naar meer dan 100 mensen.

5. In de kantine

 • Er ligt een registratie formulier bij de ingang; deze geldt alleen voor niet sportende leden; de leden die op dat moment aan het sporten zijn, worden al geregistreerd door de trainer.
 • Er mogen maximaal 40 personen tegelijkertijd in de kantine zijn.
 • Betaal alleen of zoveel mogelijk met pin. Sinds 20 augustus is er ook een pin automaat operationeel in De Kloosterhof in Beers.

 

Update 18-08-2020: Link naar meest gestelde vragen over de start van het zaalseizoen. 

 

Update 14-08-2020: Nieuwe versie NOC/NSF protocol verantwoord sporten.

Het NOC*NSF heeft een nieuwe versie (versie 12) van het protocol verantwoord sporten online gezet (PDF).

 

Update 12-08-2020: Corona update. Wijzigingen tov gisteren voor bijhouden aanwezigheid en gebruik douches/kleedkamers in blauw.

Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen versoepeld en is het weer mogelijk om binnen te kunnen sporten. Om na de zomervakantie de binnensport in goede banen te leiden is er door het NOC*NSF een protocol opgesteld (zie https://nocnsf.nl/sportprotocol). Wij zouden u willen vragen dit protocol goed door te nemen. Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden een coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.

Een aantal belangrijke punten uit het protocol (PDF) zijn:

 • Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden 1 coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.
 • Van alle VC Volt trainers / begeleiders wordt verwacht dat zij een compleet overzicht bijhouden van de aan- en afwezigen per trainingen en/of (oefen)wedstrijd. Deze aanwezigheidsgegevens dienen bewaard te blijven zodat, in geval van, wij exact weten wie er wel en niet aanwezig waren.
 • Douches en kleedkamers mogen worden gebruikt, maar er moet wel 1,5 meter in acht worden genomen. Er kan daarom maar een beperkt aantal personen tegelijkertijd in een ruimte aanwezig zijn. Op de deuren is aangegeven dat er maximaal 1 volleybalteam tegelijk gebruik mag maken van de kleedkamer en maximaal 4 mensen tegelijkertijd gebruik mogen maken van de douche ruimte.
 • Met markeringen zijn de looproutes aangegeven. Houd uzelf hieraan.
 • Houd behalve tijdens het sporten anderhalve meter afstand.

Bij de ingang van de sporthal staat een hygiënezuil. Eenieder wordt verzocht deze te gebruiken.

De NeVoBo informeert in de komende weken alle clubs met de laatste actuele informatie. Wanneer deze info beschikbaar is, wordt deze gedeeld.

In aanvulling op de standaard richtlijnen van de Nevobo en het NOC&NSF een aantal extra aandachtspunten:

 • Bidons: Iedereen neemt zijn eigen drinken mee / gebruikt een vast drink bidon. Er wordt niet van andermans drinken gedronken. Dit wil zeggen dat de kratjes met bidons per team niet gebruikt mogen worden, zowel bij trainingen als (oefen)wedstrijden.
 • Vervoer bij (oefen)wedstrijden: Vervoer in de auto, als het niet uit één gezin is, dan dient er een mondkapje gedragen te worden. Er zit geen beperking in het aantal mensen in een auto.

Met ingang van maandag 10 augustus zijn de binnen trainingen voor Heren Senioren 1 en Dames Senioren 1 weer begonnen. In de week van 17 augustus beginnen Dames Senioren 2 en Heren Senioren 2 ook weer in de zaal en in de week van 24 augustus beginnen alle teams op alle locaties ook weer.

 

Update 11-08-2020: Corona update

Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen versoepeld en is het weer mogelijk om binnen te kunnen sporten. Om na de zomervakantie de binnensport in goede banen te leiden is er door het NOC*NSF een protocol opgesteld (zie https://nocnsf.nl/sportprotocol). Wij zouden u willen vragen dit protocol goed door te nemen. Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden een coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.

Een aantal belangrijke punten uit het protocol zijn:

 • Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden 1 coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.
 • Zo nodig moeten er aanwezigheidsgegevens kunnen worden overlegd. Zorg dus als huurder dat je de aanwezigheid van de gebruikers registreert. (wordt aan gewerkt)
 • Douches en kleedkamers mogen worden gebruikt, maar er moet wel 1,5 meter in acht worden genomen. Er kan daarom maar een beperkt aantal personen tegelijkertijd in een ruimte aanwezig zijn. Op de deuren is aangegeven hoeveel personen gebruik mogen maken van de douche- en kleedruimten.
 • Met markeringen zijn de looproutes aangegeven. Houd uzelf hieraan.
 • Houd behalve tijdens het sporten anderhalve meter afstand.

Bij de ingang van de sporthal staat een hygiënezuil. Eenieder wordt verzocht deze te gebruiken.

De NeVoBo informeert in de komende weken alle clubs met de laatste actuele informatie. Wanneer deze info beschikbaar is, wordt deze gedeeld.

In aanvulling op de standaard richtlijnen van de Nevobo en het NOC&NSF een aantal extra aandachtspunten:

 • Bidons: Iedereen neemt zijn eigen drinken mee / gebruikt een vast drink bidon. Er wordt niet van andermans drinken gedronken. Dit wil zeggen dat de kratjes met bidons per team niet gebruikt mogen worden, zowel bij trainingen als (oefen)wedstrijden.
 • Vervoer bij (oefen)wedstrijden: Vervoer in de auto, als het niet uit één gezin is, dan dient er een mondkapje gedragen te worden. Er zit geen beperking in het aantal mensen in een auto.

Met ingang van maandag 10 augustus zijn de binnen trainingen voor Heren Senioren 1 en Dames Senioren 1 weer begonnen. In de week van 17 augustus beginnen Dames Senioren 2 en Heren Senioren 2 ook weer in de zaal en in de week van 24 augustus beginnen alle teams op alle locaties ook weer.

 

Update 26-6-2020: Corona update Nevobo

Per 1 juli worden de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. Dat is een van de uitkomsten van de persconferentie van het kabinet van woensdagavond.

De versoepeling betekent dat volleybal zowel binnen als buiten vanaf deze datum zonder beperkingen mogelijk wordt. Wel benadrukte premier Rutte in de persconferentie dat iedereen zich zo veel mogelijk aan zowel de 1,5 meter afstandsregel als aan de hygiënevoorschriften van het RIVM dient te houden. De Nevobo past de protocollen voor volleybal zo snel mogelijk aan om duidelijk te maken aan welke regels en richtlijnen trainingen en wedstrijden moeten voldoen.

Lees meer:

 

Update 5-6-2020: Corona update bestuur VC Volt en Nevobo

Zoals eerder gecommuniceerd via de website aan alle leden naar aanleiding van diverse vragen:

“Het bestuur van VC Volt werkt op de achtergrond aan een aantal compensatie voorstellen (mogelijke tegemoetkomingen), welke wij graag nader toelichten tijdens de eerste volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) als de impact van Corona volledig inzichtelijk is. Dit voornemen dient door de ALV goedgekeurd te worden en mag, conform statuten, niet alleen door het Dagelijks Bestuur worden besloten. Goedkeuring van de ALV is hiervoor nodig.”

De Nevobo heeft onderstaand artikel gepubliceerd op hun site:

Het wachten is nu op de Nevobo vervolg communicatie en daarna informeren wij u allen uiteraard.

Het concept wedstrijd programma voor Nationaal (D1 en H1) is bekend gemaakt op de volleybal site; de regionale teams volgen op korte termijn:

De technische commissie van de jeugd en de mini’s heeft de 1e indeling al geplaatst:

In de komende dagen volgen ook de andere tc afdelingen (heren, dames en recreanten) inclusief concept zaalindeling.

Namens het Dagelijks Bestuur,
Dave, Wim, Rogier, Peter en Niek

 

Update 7-5-2020: Corona update Rijksoverheid, NOC&NSF en Nevobo

Nieuwsberichten:

 

Update 22-4-2020: Corona update vanuit het bestuur van VC Volt

Hallo leden en/of ouders van jeugdleden,

Het bestuur van VC Volt heeft op 10 april jl. een update geplaatst op onze website. In navolging van de Corona persconferentie van dinsdag 21 april jl. bij deze wederom een update.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de binnen volleybaltrainingen weer doorgang te laten vinden. Het NOC*NSF heeft het volgende statement afgegeven: “De Nederlandse jeugd mag weer naar de sportclub. Het kabinet heeft ruimte gecreëerd in de maatregelen zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten.” 

Tot 20 mei 2020 is deze situatie van kracht. 

Wij krijgen ook geregeld vragen van ouders van jeugdleden omtrent de contributie betalingen en eventueel compensatie hierop. Wij vragen, ook conform de richtlijnen van de Nevobo en het NOC*NSF, om de contributie wel te betalen en vragen ook uw begrip hiervoor. Dit ook omdat voor VC Volt een deel van de kosten doorlopen. 

Het bestuur van VC Volt werkt op de achtergrond aan een aantal compensatie voorstellen (mogelijke tegemoetkomingen), welke wij graag nader toelichten tijdens de eerste volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) als de impact van Corona volledig inzichtelijk is. Dit voornemen dient door de ALV goedgekeurd te worden en mag, conform statuten, niet alleen door het Dagelijks Bestuur worden besloten. Goedkeuring van de ALV is hiervoor nodig.

Wanneer u toch problemen ervaart aangaande de nog te betalen contributie, neem dan contact op met het secretariaat. In overleg wordt dan bekeken hoe hier mee om te gaan en zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Het Nevobo heeft inmiddels ook een update geplaatst op hun website:

Het NOC*NSF heeft inmiddels ook een update geplaatst op hun website:

Mocht je nog vragen hebben, stel deze gerust door een mail te sturen naar secretariaat@vcvolt.nl. Wij komen er dan zo spoedig mogelijk bij je op terug.

Wees voorzichtig, geef om jezelf en om de medemens. Hopelijk kunnen we elkaar snel in goede gezondheid weer ontmoeten.  

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur VC Volt
Wim, Rogier, Niek, Peter en Dave

 

Update 10-4-2020: Corona update vanuit het bestuur van VC Volt

Door middel van dit bericht wil het bestuur van VC Volt alle leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en trouwe supporters informeren over de gang van zaken rondom de Corona crisis. Een veel gestelde en gehoorde vraag is: 

Hoe gaat VC Volt om met de huidige situatie?

Eenieder zal meegekregen hebben dat alle volleybal activiteiten (trainingen en wedstrijden) gestopt zijn per 12 maart jl. Daarnaast heeft de NeVoBo inmiddels ook bekend gemaakt dat de volleybal competitie helemaal beëindigd is. De consequenties op gebied van de nationale en regionale competitie over eventueel promotie, degradatie en klasse behoud zijn inmiddels separaat gecommuniceerd. [zie artikel]

Naast de NeVoBo heeft ook VRC Boxmeer heeft de (recreanten)competitie beëindigd. [zie artikel]

In de 3e week van april zal de overheid weer een update geven over de huidige maatregelen welke tot 28 april van kracht zijn en hoe verder. Los daarvan zijn bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden. Dit alles betekent dat het volleybalseizoen voor een groot deel van de leden afgelopen is. Normaliter trainen alle teams nog 1 x in mei en trainen de prestatieteams ook nog in juni door. Wij kunnen op dit moment nog geen uitspraak doen over de voorliggende maanden. Ook niet wat betreft VOLT On The Beach op 29 augustus a.s. De voorbereidingen hiervoor lopen wel door. Mochten de overheidsmaatregelen versoepeld worden, waardoor er wel gespeeld kan gaan worden, dan zijn we er klaar voor. Kijk daarom regelmatig op onze site voor nieuwe informatie. Hoe het ook gaat lopen: VC Volt zal te allen tijden de richtlijnen van het RIVM volgen. 

Op de achtergrond is de Technische Commissie al bezig met de voorbereiding op en invulling van het seizoen 2020-2021. Ook het Dagelijks Bestuur heeft afgelopen week bij elkaar gezeten (op afstand) en heeft daarbij gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Wij hebben afgelopen week diverse Corona gerelateerde onderwerpen en gestelde vragen de revue laten passeren, zoals doorlopende verplichtingen (zaalhuur), gemiste kantine inkomsten, hoe om te gaan met de contributie?, mogelijkheid om door te trainen in juni als het weer mag?, kleding inname, etc. De Algemene Leden Vergadering (ALV) staat inmiddels  gepland op donderdagavond 15 oktober 2020 om 20:00 uur in de Kloosterhof. De impact van de Corona crises op VC Volt zal daar uitgebreid toegelicht worden.

Mocht je nog vragen hebben, stel deze gerust door een mail te sturen naar secretariaat@vcvolt.nl. Wij komen er dan zo spoedig mogelijk bij je op terug.

Wees voorzichtig, geef om jezelf en om de medemens. Hopelijk kunnen we elkaar snel in goede gezondheid weer ontmoeten.  

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur VC Volt

Wim, Rogier, Niek, Peter en Dave

 

Update 23-3-2020: Update vanuit Nevobo

Op woensdag 18 maart maakte de volleybalbond al bekend alle competities van Topdivisie en lager te beëindigen. Na uitvoerig contact met de Eredivisieverenigingen is nu ook besloten de allerhoogste divisie te stoppen. Ook de finale van het Volleybaldirect Open (NOJK) en de halve finales en finales van de regiobekers worden niet meer gespeeld.

Voor meer informatie:

Dit betekent dat ook alle reeds geplande CMV-/recreantentoernooien etc. die nu nog in de periode ná 6 april ingepland zijn ook uit het programma gehaald zullen worden.

 

Update 22-3-2020: Update vanuit het bestuur

Afgelopen week maakte de overheid bekend dat er in ieder geval t/m maandag 6 april niet gesport kan worden. Alle sportcomplexen in onze regio hebben dit besluit ook overgenomen en zijn derhalve ook gesloten. VC Volt volgt de maatschappelijke ontwikkelingen uiteraard op de voet en zal ook de communicatie met de Nevobo blijven onderhouden.

Alle competitie wedstrijden zijn conform berichtgeving geschrapt. Hoe de rest van het trainingsseizoen 2019-2020 zal verlopen is op dit moment nog niet te zeggen.

De onderstaande passage komt uit onze clubregels. Wanneer er een verandering in de huidige situatie optreedt, dan informeren wij alle leden via de website hoe wij om gaan met de maanden welke nog voor ons liggen.

VC Volt hanteert als beleid dat er tot en met 30 april van het lopende volleybalseizoen door alle teams (jeugd, senioren en recreanten) getraind kan worden. Voor de maand mei wordt er in principe nog maximaal 1 x getraind per team. Voor de maand juni wordt er in principe niet getraind.

Zorg goed voor je zelf en anderen en volg de maatregelen welke de overheid heeft uitgevaardigd op.

 

Update 18-3-2020: Competities Topdivisie en lager gestopt

De Nevobo heeft besloten dat alle competities van topdivisie en lager gestopt worden. Voor de Eredivisie is een alternatief play-off programma voorgesteld, dat, mits de omstandigheden het toelaten, eind april / begin mei kan worden gespeeld. Verder vraagt de volleybalbond haar leden om actief mee te denken hoe er voor het seizoen 2020-2021 een eerlijke competitie-indeling kan worden gemaakt nu er voor het huidige seizoen geen teams kampioen zullen zijn.

Voor meer informatie:

 

Update 15-3-2020: Geen wedstrijden, trainingen en bijeenkomsten t/m 6 april 

In het verlengde van de overheidsmaatregelen die zondagavond zijn afgekondigd verlengt de Nevobo de afgelasting van ALLE volleybalwedstrijden, trainingen en bijeenkomsten t/m in ieder geval maandag 6 april.

Volleybalverenigingen dienen daarnaast, net als alle andere sportverenigingen en onder meer ook scholen en kinderopvangcentra, hun deuren in deze periode te sluiten.

Voor meer informatie:

 

Update 14-3-2020: Vervolg competitie

De Nevobo beraadt zich de komende dagen over de manier waarop de diverse competities en toernooien tot een goed einde worden gebracht.

Wanneer er meer bekend is, zal dit hier gecommuniceerd worden.

 

Originele bericht:

Naar aanleiding van de laatste berichtgeving rondom het Corona virus, volgt de Nevobo het advies van NOC*NSF op. De Nevobo adviseert daarnaast verenigingen zowel alle trainingen te annuleren als bijeenkomsten met grote groepen. Het bestuur van VC Volt neemt dit advies ook over.

Dit betekent dat er per direct niet meer wordt getraind in alle sportzalen en dat in verband met het coronavirus alle volleybalwedstrijden in ieder geval t/m dinsdag 31 maart worden afgelast.

Voor nadere informatie verwijzen we naar:

Daarnaast lees je in het volgende bericht constant de meest actuele informatie:

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.