Update 11 augustus 2020: Coronavirus (COVID-19) update vanuit het bestuur

Update 11-08-2020: Corona update

Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen versoepeld en is het weer mogelijk om binnen te kunnen sporten. Om na de zomervakantie de binnensport in goede banen te leiden is er door het NOC*NSF een protocol opgesteld (zie https://nocnsf.nl/sportprotocol). Wij zouden u willen vragen dit protocol goed door te nemen. Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden een coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.

Een aantal belangrijke punten uit het protocol zijn:

  • Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden 1 coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.
  • Zo nodig moeten er aanwezigheidsgegevens kunnen worden overlegd. Zorg dus als huurder dat je de aanwezigheid van de gebruikers registreert. (wordt aan gewerkt)
  • Douches en kleedkamers mogen worden gebruikt, maar er moet wel 1,5 meter in acht worden genomen. Er kan daarom maar een beperkt aantal personen tegelijkertijd in een ruimte aanwezig zijn. Op de deuren is aangegeven hoeveel personen gebruik mogen maken van de douche- en kleedruimten.
  • Met markeringen zijn de looproutes aangegeven. Houd uzelf hieraan.
  • Houd behalve tijdens het sporten anderhalve meter afstand.

Bij de ingang van de sporthal staat een hygiënezuil. Eenieder wordt verzocht deze te gebruiken.

De NeVoBo informeert in de komende weken alle clubs met de laatste actuele informatie. Wanneer deze info beschikbaar is, wordt deze gedeeld.

In aanvulling op de standaard richtlijnen van de Nevobo en het NOC&NSF een aantal extra aandachtspunten:

  • Bidons: Iedereen neemt zijn eigen drinken mee / gebruikt een vast drink bidon. Er wordt niet van andermans drinken gedronken. Dit wil zeggen dat de kratjes met bidons per team niet gebruikt mogen worden, zowel bij trainingen als (oefen)wedstrijden.
  • Vervoer bij (oefen)wedstrijden: Vervoer in de auto, als het niet uit één gezin is, dan dient er een mondkapje gedragen te worden. Er zit geen beperking in het aantal mensen in een auto.

Met ingang van maandag 10 augustus zijn de binnen trainingen voor Heren Senioren 1 en Dames Senioren 1 weer begonnen. In de week van 17 augustus beginnen Dames Senioren 2 en Heren Senioren 2 ook weer in de zaal en in de week van 24 augustus beginnen alle teams op alle locaties ook weer.

 

Update 26-6-2020: Corona update Nevobo

Per 1 juli worden de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. Dat is een van de uitkomsten van de persconferentie van het kabinet van woensdagavond.

De versoepeling betekent dat volleybal zowel binnen als buiten vanaf deze datum zonder beperkingen mogelijk wordt. Wel benadrukte premier Rutte in de persconferentie dat iedereen zich zo veel mogelijk aan zowel de 1,5 meter afstandsregel als aan de hygiënevoorschriften van het RIVM dient te houden. De Nevobo past de protocollen voor volleybal zo snel mogelijk aan om duidelijk te maken aan welke regels en richtlijnen trainingen en wedstrijden moeten voldoen.

Lees meer:

 

Update 5-6-2020: Corona update bestuur VC Volt en Nevobo

Zoals eerder gecommuniceerd via de website aan alle leden naar aanleiding van diverse vragen:

“Het bestuur van VC Volt werkt op de achtergrond aan een aantal compensatie voorstellen (mogelijke tegemoetkomingen), welke wij graag nader toelichten tijdens de eerste volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) als de impact van Corona volledig inzichtelijk is. Dit voornemen dient door de ALV goedgekeurd te worden en mag, conform statuten, niet alleen door het Dagelijks Bestuur worden besloten. Goedkeuring van de ALV is hiervoor nodig.”

De Nevobo heeft onderstaand artikel gepubliceerd op hun site:

Het wachten is nu op de Nevobo vervolg communicatie en daarna informeren wij u allen uiteraard.

Het concept wedstrijd programma voor Nationaal (D1 en H1) is bekend gemaakt op de volleybal site; de regionale teams volgen op korte termijn:

De technische commissie van de jeugd en de mini’s heeft de 1e indeling al geplaatst:

In de komende dagen volgen ook de andere tc afdelingen (heren, dames en recreanten) inclusief concept zaalindeling.

Namens het Dagelijks Bestuur,
Dave, Wim, Rogier, Peter en Niek

 

Update 7-5-2020: Corona update Rijksoverheid, NOC&NSF en Nevobo

Nieuwsberichten:

 

Update 22-4-2020: Corona update vanuit het bestuur van VC Volt

Hallo leden en/of ouders van jeugdleden,

Het bestuur van VC Volt heeft op 10 april jl. een update geplaatst op onze website. In navolging van de Corona persconferentie van dinsdag 21 april jl. bij deze wederom een update.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de binnen volleybaltrainingen weer doorgang te laten vinden. Het NOC*NSF heeft het volgende statement afgegeven: “De Nederlandse jeugd mag weer naar de sportclub. Het kabinet heeft ruimte gecreëerd in de maatregelen zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten.” 

Tot 20 mei 2020 is deze situatie van kracht. 

Wij krijgen ook geregeld vragen van ouders van jeugdleden omtrent de contributie betalingen en eventueel compensatie hierop. Wij vragen, ook conform de richtlijnen van de Nevobo en het NOC*NSF, om de contributie wel te betalen en vragen ook uw begrip hiervoor. Dit ook omdat voor VC Volt een deel van de kosten doorlopen. 

Het bestuur van VC Volt werkt op de achtergrond aan een aantal compensatie voorstellen (mogelijke tegemoetkomingen), welke wij graag nader toelichten tijdens de eerste volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) als de impact van Corona volledig inzichtelijk is. Dit voornemen dient door de ALV goedgekeurd te worden en mag, conform statuten, niet alleen door het Dagelijks Bestuur worden besloten. Goedkeuring van de ALV is hiervoor nodig.

Wanneer u toch problemen ervaart aangaande de nog te betalen contributie, neem dan contact op met het secretariaat. In overleg wordt dan bekeken hoe hier mee om te gaan en zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Het Nevobo heeft inmiddels ook een update geplaatst op hun website:

Het NOC*NSF heeft inmiddels ook een update geplaatst op hun website:

Mocht je nog vragen hebben, stel deze gerust door een mail te sturen naar secretariaat@vcvolt.nl. Wij komen er dan zo spoedig mogelijk bij je op terug.

Wees voorzichtig, geef om jezelf en om de medemens. Hopelijk kunnen we elkaar snel in goede gezondheid weer ontmoeten.  

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur VC Volt
Wim, Rogier, Niek, Peter en Dave

 

Update 10-4-2020: Corona update vanuit het bestuur van VC Volt

Door middel van dit bericht wil het bestuur van VC Volt alle leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en trouwe supporters informeren over de gang van zaken rondom de Corona crisis. Een veel gestelde en gehoorde vraag is: 

Hoe gaat VC Volt om met de huidige situatie?

Eenieder zal meegekregen hebben dat alle volleybal activiteiten (trainingen en wedstrijden) gestopt zijn per 12 maart jl. Daarnaast heeft de NeVoBo inmiddels ook bekend gemaakt dat de volleybal competitie helemaal beëindigd is. De consequenties op gebied van de nationale en regionale competitie over eventueel promotie, degradatie en klasse behoud zijn inmiddels separaat gecommuniceerd. [zie artikel]

Naast de NeVoBo heeft ook VRC Boxmeer heeft de (recreanten)competitie beëindigd. [zie artikel]

In de 3e week van april zal de overheid weer een update geven over de huidige maatregelen welke tot 28 april van kracht zijn en hoe verder. Los daarvan zijn bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden. Dit alles betekent dat het volleybalseizoen voor een groot deel van de leden afgelopen is. Normaliter trainen alle teams nog 1 x in mei en trainen de prestatieteams ook nog in juni door. Wij kunnen op dit moment nog geen uitspraak doen over de voorliggende maanden. Ook niet wat betreft VOLT On The Beach op 29 augustus a.s. De voorbereidingen hiervoor lopen wel door. Mochten de overheidsmaatregelen versoepeld worden, waardoor er wel gespeeld kan gaan worden, dan zijn we er klaar voor. Kijk daarom regelmatig op onze site voor nieuwe informatie. Hoe het ook gaat lopen: VC Volt zal te allen tijden de richtlijnen van het RIVM volgen. 

Op de achtergrond is de Technische Commissie al bezig met de voorbereiding op en invulling van het seizoen 2020-2021. Ook het Dagelijks Bestuur heeft afgelopen week bij elkaar gezeten (op afstand) en heeft daarbij gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Wij hebben afgelopen week diverse Corona gerelateerde onderwerpen en gestelde vragen de revue laten passeren, zoals doorlopende verplichtingen (zaalhuur), gemiste kantine inkomsten, hoe om te gaan met de contributie?, mogelijkheid om door te trainen in juni als het weer mag?, kleding inname, etc. De Algemene Leden Vergadering (ALV) staat inmiddels  gepland op donderdagavond 15 oktober 2020 om 20:00 uur in de Kloosterhof. De impact van de Corona crises op VC Volt zal daar uitgebreid toegelicht worden.

Mocht je nog vragen hebben, stel deze gerust door een mail te sturen naar secretariaat@vcvolt.nl. Wij komen er dan zo spoedig mogelijk bij je op terug.

Wees voorzichtig, geef om jezelf en om de medemens. Hopelijk kunnen we elkaar snel in goede gezondheid weer ontmoeten.  

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur VC Volt

Wim, Rogier, Niek, Peter en Dave

 

Update 23-3-2020: Update vanuit Nevobo

Op woensdag 18 maart maakte de volleybalbond al bekend alle competities van Topdivisie en lager te beëindigen. Na uitvoerig contact met de Eredivisieverenigingen is nu ook besloten de allerhoogste divisie te stoppen. Ook de finale van het Volleybaldirect Open (NOJK) en de halve finales en finales van de regiobekers worden niet meer gespeeld.

Voor meer informatie:

Dit betekent dat ook alle reeds geplande CMV-/recreantentoernooien etc. die nu nog in de periode ná 6 april ingepland zijn ook uit het programma gehaald zullen worden.

 

Update 22-3-2020: Update vanuit het bestuur

Afgelopen week maakte de overheid bekend dat er in ieder geval t/m maandag 6 april niet gesport kan worden. Alle sportcomplexen in onze regio hebben dit besluit ook overgenomen en zijn derhalve ook gesloten. VC Volt volgt de maatschappelijke ontwikkelingen uiteraard op de voet en zal ook de communicatie met de Nevobo blijven onderhouden.

Alle competitie wedstrijden zijn conform berichtgeving geschrapt. Hoe de rest van het trainingsseizoen 2019-2020 zal verlopen is op dit moment nog niet te zeggen.

De onderstaande passage komt uit onze clubregels. Wanneer er een verandering in de huidige situatie optreedt, dan informeren wij alle leden via de website hoe wij om gaan met de maanden welke nog voor ons liggen.

VC Volt hanteert als beleid dat er tot en met 30 april van het lopende volleybalseizoen door alle teams (jeugd, senioren en recreanten) getraind kan worden. Voor de maand mei wordt er in principe nog maximaal 1 x getraind per team. Voor de maand juni wordt er in principe niet getraind.

Zorg goed voor je zelf en anderen en volg de maatregelen welke de overheid heeft uitgevaardigd op.

 

Update 18-3-2020: Competities Topdivisie en lager gestopt

De Nevobo heeft besloten dat alle competities van topdivisie en lager gestopt worden. Voor de Eredivisie is een alternatief play-off programma voorgesteld, dat, mits de omstandigheden het toelaten, eind april / begin mei kan worden gespeeld. Verder vraagt de volleybalbond haar leden om actief mee te denken hoe er voor het seizoen 2020-2021 een eerlijke competitie-indeling kan worden gemaakt nu er voor het huidige seizoen geen teams kampioen zullen zijn.

Voor meer informatie:

 

Update 15-3-2020: Geen wedstrijden, trainingen en bijeenkomsten t/m 6 april 

In het verlengde van de overheidsmaatregelen die zondagavond zijn afgekondigd verlengt de Nevobo de afgelasting van ALLE volleybalwedstrijden, trainingen en bijeenkomsten t/m in ieder geval maandag 6 april.

Volleybalverenigingen dienen daarnaast, net als alle andere sportverenigingen en onder meer ook scholen en kinderopvangcentra, hun deuren in deze periode te sluiten.

Voor meer informatie:

 

Update 14-3-2020: Vervolg competitie

De Nevobo beraadt zich de komende dagen over de manier waarop de diverse competities en toernooien tot een goed einde worden gebracht.

Wanneer er meer bekend is, zal dit hier gecommuniceerd worden.

 

Originele bericht:

Naar aanleiding van de laatste berichtgeving rondom het Corona virus, volgt de Nevobo het advies van NOC*NSF op. De Nevobo adviseert daarnaast verenigingen zowel alle trainingen te annuleren als bijeenkomsten met grote groepen. Het bestuur van VC Volt neemt dit advies ook over.

Dit betekent dat er per direct niet meer wordt getraind in alle sportzalen en dat in verband met het coronavirus alle volleybalwedstrijden in ieder geval t/m dinsdag 31 maart worden afgelast.

Voor nadere informatie verwijzen we naar:

Daarnaast lees je in het volgende bericht constant de meest actuele informatie:

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.