Update 16-1-2022: Corona update vanuit de bestuur VC Volt

Update 16-1-2022: Corona update vanuit bestuur VC Volt

Vanaf maandag 17 januari 2022 starten alle VC Volt reguliere trainingen voor alle groepen (mini, jeugd, senioren, recreanten) weer op. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

 

Update 14-1-2022: Corona update vanuit de Rijksoverheid en Nevobo

Op vrijdagavond 14 januari maakten premier Mark Rutte en minister van VWS Ernst Kuipers bekend dat er per zaterdag 15 januari weer getraind mag worden in groepsverband, zonder eindtijd. Dit geldt voor zowel de binnen- als buitensport, voor de jeugd en senioren.

 

Update 29-11-2021: Corona update vanuit de Rijksoverheid en Nevobo

 

Update 27-11-2021: Corona update vanuit Nevobo

 

Update 24-11-2021: Corona update vanuit Nevobo

 

Update 23-11-2021: Corona update vanuit NOC*NSF en sportbonden

 

Update 13-11-2021: Corona update vanuit Nevobo

 

Update 07-11-2021: Corona update vanuit bestuur VC Volt

De nieuwste Corona maatregelen gelden vanaf zaterdag 6 november voor de competitie wedstrijden, zie eerdere updates.

Vanaf maandag 8 november 2021 worden in de Kloosterhof Beers, Laco Sportcentrum Cuijk en Grave en Merlet College Cuijk voor trainingen en andere bijeenkomsten alleen sporters toegelaten tot de accommodatie op doordeweekse avonden. Publiek / toeschouwers krijgen géén toegang tijdens de trainingsavonden. Op deze manier beperken wij het aantal personen in de accommodatie. De trainer (team begeleider) van de betreffende team is verantwoordelijk voor het controleren van de QR-code van de aanwezige leden vanaf 18 jaar en ouder. Wanneer je géén geldige QR-code in combinatie met een geldige legitimatie kan laten zien, krijg je helaas geen toegang tot de accommodatie. Dus vergeet deze niet mee te nemen. Helaas hebben wij zelf weinig invloed op deze regels en maatregelen en zullen wij ons hier aan moeten houden.

 

Update 05-11-2021: Corona update vanuit bestuur VC Volt

Vanaf zaterdag 6 november 2021 geldt dat een coronatoegangsbewijs (+ geldige legitimatie) getoond moet kunnen worden door iedereen van 18 jaar en ouder bij het betreden van de accommodatie. Dit geldt voor zowel de sporters als toeschouwers (ook ouders die kinderen binnen willen wegbrengen naar de training). Komend weekend zal er om dit bewijs bij de ingang van de accommodatie gevraagd gaan worden. Mogelijk kan dit voor enig oponthoud zorgen. Dus hou hier rekening mee.

Voor de spelers van 18 jaar en ouder die komend weekend een uitwedstrijd hebben, supporters en ouders die rijden en naar binnen willen, zal dit ook betekenen dat ze een coronatoegangsbewijs (+ legitimatie) moeten kunnen tonen bij de locatie waar ze te gast zijn. Dus vergeet deze niet mee te nemen. Helaas hebben wij zelf weinig invloed op deze regels en maatregelen en zullen wij ons hier aan moeten houden.

 

Update 05-11-2021: Beleid vanuit Beheerstichting Kloosterhof

Hierbij informeren wij u over de aanvullende coronarichtlijnen van de Rijksoverheid die per 6 november a.s. ingaan. We begrijpen dat het onmogelijk is om op zo’n korte termijn aan alle richtlijnen te voldoen, maar willen u toch vragen deze zo snel als mogelijk na te leven.

Aanvullende regels voor gemeenschapsaccommodaties

Er is een aanvulling op de CTB-verplichting voor;

 • georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals muziekles en schilderles, repetities voor zang, dans en toneel.

Advies: Wellicht is het eenvoudiger om iedereen op een CTB te checken bij de ingang en geen onderscheid te maken. Echter accommodaties verschillen enorm van elkaar, dus wij vragen u daar zelf een werkbare keuze in te maken.

Aanvullende regels voor binnensport in sporthallen of gymzalen

Er is een CTB- controle verplicht vanaf 18 jaar voor binnensport:

 • voor sportbeoefening op sportlocaties zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen, etc.
 • voor publiek bij amateursport
 • voor meerijdende ouders
 • bij gebruik van de horecagelegenheid en -terras

Er is geen CTB verplichting voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, zoals:

 • vrijwilligers
 • trainers, coaches, leiders
 • onderhoudsprofessionals

De eerder gecommuniceerde richtlijnen voor de accommodatie, o.a. voor gebruik van de horeca, d.d. 27 september jl. blijven ongewijzigd van kracht.

Mondkapje

 • Er is geen verplichting tot het dragen van een mondkapje wanneer er een CTB-controle bij de ingang van de accommodatie heeft plaatsgevonden.
 • Echter wanneer er geen CTB-controle plaatsvindt bij de ingang, bijvoorbeeld in een MFA, is de centrale hal wel een publieke ruimte waar een mondkapje verplicht is.

Basisregels en 1,5 meter-regel

De 1,5 meter-regel is geen verplichting maar vanzelfsprekend vragen wij u om de basisregels en daarbij ook de 1,5 meter zo goed mogelijk na te leven. Het is zuur dat we maar niet van het coronavirus afkomen. Zeker omdat het soms de onderlinge verhoudingen op scherp stelt. Blijf met elkaar in gesprek en (ver)oordeel niet. We kunnen niet anders dan ook dit weer samen doen en vertrouwen hebben dat we ook deze coronahorde weer met elkaar gaan nemen.

Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Met vriendelijke groeten,
Beleidsmedewerkers accommodatiebeleid

 

Update 05-11-2021: Beleid vanuit Laco Cuijk / Grave

Beste Gebruiker,

Als gebruiker van onze Laco vestiging word je geconfronteerd met de gewijzigde maatregelen, ingesteld door de overheid ingaande op zaterdag 6 november 2021, vanaf het moment dat je accommodatie betreedt.

In het algemeen geldt dat je als gebruiker verantwoordelijk bent voor het handhaven van de maatregelen en de toegangscontrole van de leden (en ouders), leerlingen, cliënten, bezoekers en ontvangende verenigingen tijdens de overeengekomen gebruikstijden van de accommodatie.

Er is door de overheid een duidelijk onderscheid gemaakt tussen publiek toegankelijke ruimten en sportruimten. Lees onderstaande informatie goed door en maak hierop intern beleid om goed voorbereid te zijn.

Binnen onze locaties gaan we hier als volgt mee om.

Coronatoegangsbewijs = CTB

Gebruiker = vereniging, sportgroep, zwemschool, scholen en andere gebruikers die gebruik maken van de accommodatie en of sportruimten.

Beleid:

 1. De Laco vestiging wordt aangemerkt als publiek toegankelijke ruimte, behalve de sportruimten (sporthal, gymzaal, zwembad, fitness en groepsleszaal)
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de controle van het CTB van hun leden (en ouders), leerlingen, cliënten, bezoekers en ontvangende verenigingen (bijvoorbeeld bij wedstrijden).
 3. Iedereen vanaf 13 jaar dient een mondkapje te dragen bij het betreden van de accommodatie.
 4. Begeleiders (ouders/verzorgers) kunnen met de kinderen mee tot de sportruimten (sporthal, gymzaal, zwembad, fitness en groepsleszaal). Binnenkomst en begeleiden tot in de kleedruimten worden aangemerkt als publiek toegankelijke ruimten. Hier is het advies afstand houden (1,5 meter) en mondkapje dragen verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Iedereen vanaf 18 jaar dient bij het betreden van de sportruimte (sporthal, gymzaal, zwembad, fitness en groepsleszaal) het CTB te laten scannen.
 5. Publiek en bezoekers vanaf 18 jaar in de sportruimten worden alleen toegelaten na het tonen van het CTB.
 6. CTB dient samen met een identiteitsbewijs gecontroleerd te worden, zoals de Rijksoverheid aangeeft.
 7. Bij het verlaten van de sportruimte is men weer in een publiek toegankelijke ruimte en is het dragen van het mondkapje weer van toepassing vanaf 13 jaar.
 8. Het advies om afstand te bewaren (1,5 meter) en de verplichting om een mondkapje te dragen wordt in alle publiek toegankelijke ruimten aangekondigd.
 9. Indien leden (en ouders) en bezoekers van de gebruiker voor, tijdens of na het sporten de horeca betreden zal de Laco medewerker het CTB scannen en controleren, ook als gebruiker dat bij de leden (en ouders), bezoekers en ontvangende verenigingen al heeft gedaan bij het betreden van de sportruimte.
 10. Fysiotherapeuten; cliënten zijn vrijgesteld van CTB voor een bezoek aan de praktijk. Echter bij gebruik van onze sportruimte zal ook voor de cliënten een CTB van toepassing zijn. De fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het controleren van het CTB bij het betreden van de sportruimte.
 11. Gebruiker dient zelf te zorgen voor middelen en materialen om de controle van het CTB bij het betreden van de sportruimte uit te voeren. Zorg dus voor een telefoon, tablet of ander apparaat dat de QR-code kan scannen.

Zie onderstaande links voor meer informatie:

Medewerkers en management van de Laco vestiging zullen steekproefsgewijs toezien op het handhaven van de maatregelen en het uitvoeren van de toegangscontrole door de gebruiker. Bovenstaande geldt voorlopig tot 11 november 2021, dan neemt het kabinet mogelijk verscherpte maatregelen.

 

Update 05-11-2021: Corona update vanuit Nevobo / NOCNSF

 

Update 04-11-2021: Corona update vanuit bestuur VC Volt 

Geldend vanaf zaterdag 6 november 2021 (competitie wedstrijden) in de Kloosterhof in Beers. Vanaf zaterdag 6 november dient iedereen gecontroleerd te worden (bezoekers, sporters, vrijwilligers, scheidsrechters, etc) vanaf 18 jaar en ouder. Dit zal plaatsvinden bij de ingang van sportzaal de Kloosterhof in Beers, maar hoe dit precies georganiseerd gaat worden is nog onderwerp van gesprek. Wanneer je géén geldige QR-code in combinatie met een geldige legitimatie kan laten zien, krijg je helaas geen toegang tot de sportzaal. Wanneer meer informatie bekend is, wordt dit gedeeld op de site.

 

Update 24-09-2021: Update vanuit Rijksoverheid

 

Update 23-09-2021: Update vanuit Nevobo

 

Update 19-09-2021: Update vanuit Nevobo en NOC*NSF

 

Update 17-09-2021: Update vanuit Nevobo Competitie Zuid

 

Update 16-09-2021: Update vanuit Rijksoverheid

 

Update 29-05-2021: Update vanuit Nevobo en Rijksoverheid

 

Update 18-05-2021: Update vanuit Vitaal Verenigen

 

Update 17-05-2021: Update vanuit Nevobo

 

Update 12-05-2021: Update vanuit Nevobo

 

Update 05-05-2021: Update vanuit het bestuur

Afgelopen donderdag 30 april jl. heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden (digitaal). Deze ALV stond in het teken van het formeel afsluiten van het volleybalseizoen 2019-2020; een keuze te maken over een gepresenteerd contributie compensatievoorstel en tot slot de herverkiezing van de secretaris voor nogmaals 3 jaar. De ALV notulen volgen op een later moment, maar middels dit schrijven delen wij vast een aantal zaken met jullie:

 • De kas commissie heeft alle stukken mogen inzien en heeft de aanwezige leden geadviseerd het bestuur te complimenteren voor de gevoerde boekhouding. De ALV heeft het bestuur decharge gegeven voor het jaar 2019-2020.
 • Het bestuur heeft een 3-tal financiële compensatie scenario’s gepresenteerd aan de aanwezige leden hoe en op welke manier er eventueel gecompenseerd kan worden voor de contributie betalende leden. De meerderheid van de stemgerechtigde leden heeft voor onderstaand scenario 1 gekozen:
  • Scenario 1: er wordt géén compensatie toegepast (de algemene reserves stijgen met resultaat van het boekjaar 2019-2020);
  • Scenario 2: er wordt een compensatie toegepast ter grootte van het resultaat van het boekjaar 2019-2020;
  • Scenario 3: zie scenario 2, maar dan gemaximeerd tot de helft van het resultaat van het boekjaar 2019-2020 en het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserves
 • De meerderheid van de stemgerechtigde leden heeft voor scenario 1 gekozen. Daarbij is vooral ook gekeken naar de te verwachten negatieve effecten van Corona voor dit seizoen (2020-2021). Daarom hebben de aanwezige leden het bestuur gevraagd om met een compensatie voorstel voor het seizoen 2020-2021 te komen en deze te presenteren bij de volgende ALV. Het bestuur zal, wanneer dit lopende seizoen formeel afgelopen is (30-06-2021), aan de slag gaan met dit verzoek en het voorstel presenteren in de eerst volgende ALV (verwachting oktober 2021);
 • De contributie bedragen voor het seizoen 2020-2021 worden niet verhoogd (en ook niet geïndexeerd)
 • Peter Lemmers is wederom voor 3 jaar gekozen als secretaris en Wim Bruinenberg (voorzitter) en Rogier van Gils (Vice-voorzitter) blijven in functie tot de volgende ALV. Beide zijn dan niet herkiesbaar zoals bekend. Opvolging wordt gezocht en is mede door Covid-19 nog niet gevonden.
 • De buitentrainingen voor de mini’s en jeugd zijn al sinds eind maart weer opgestart; Senioren en recreanten mogen ook gebruik maken van de sportveld bij HBV in Beers binnen de geldende corona regels (maximaal 4 personen > 27 jaar op één veld). Beschikbaarheid van de velden en tijden kan opgevraagd worden bij de jeugd of mini TC.
 • Of er nog in de zaal getraind kan worden in mei, juni of juli valt en staat met de rijksoverheid regels. Vanaf het moment dat dit weer mogelijk is, melden wij ons weer. (uiteraard na overleg met de verhurende partijen)
 • De verwachting is ook dat het nieuwe volleybalseizoen gewoon kan starten vanaf augustus. Wanneer er meer bekend is, melden wij ons direct.

We hopen dat de 2e helft van 2021 een periode gaat worden waarbij we het coronavirus “de baas” worden en er weer ruimte gaat ontstaan om datgene te doen waar we naar smachten: elkaar ontmoeten en volleyballen!!

Het voltallige bestuur tot snel weer!

Wim, Dave, Peter, Niek en Rogier

 

Update 24-3-2021: Update vanuit Nevobo

 

Update 13-03-2021: Update vanuit de Technische Commissie senioren en Dagelijks Bestuur

Via de site houden wij jullie op de hoogte van de laatste maatschappelijke, Nevobo en VC Volt ontwikkelingen. Er zijn op basis van de laatste Rijksoverheid maatregelen nog geen vooruitzichten dat wij binnenkort weer de zaal in kunnen. Wij volgen natuurlijk de ontwikkelingen op de voet. Ook zien wij dat verenigingen om ons heen druk bezig zijn alternatieven aan te bieden buiten en wij bekijken deze opties ook case by case (per team).

Ook het Dagelijks Bestuur is op de achtergrond nog steeds bezig om de continue stroom aan informatie en maatregelen te vertalen naar de (on)mogelijkheden voor VC Volt en de sportlocaties waar wij allemaal lokaal aanwezig zijn. Dit zowel op sportief als financieel vlak. Zoals in december 2020 al gemeld hebben we dankzij actief sturen hierop het vorige seizoen in ieder geval financieel goed kunnen afsluiten. Dat is een schrale troost.

Gezien de omstandigheden en de vooruitzichten is het Bestuur toch gestart met de voorbereidingen voor een Algemene Leden Vergadering (ALV) online om in ieder geval het vorige seizoen volledig af te sluiten conform statuten en om een besluit te nemen over de compensatie regeling over het seizoen 2019-2020 voor die leden waar het van toepassing was. Een begroting en een eventuele compensatie regeling over dit seizoen (2020-2021) is nog steeds niet te maken gezien de huidige situatie.

In februari heeft de Technische Commissie senioren alle teams geïnformeerd en in de afgelopen dagen is er contact geweest met deze leden. Medio volgende week komt de Senioren TC weer bij elkaar om de stand van zaken op te nemen richting dit lopende seizoen (wat kunnen we nog) en naar het volgende seizoen. De Jeugd, en mini TC zijn ook druk met de voorbereidingen, net zoals de recreanten TC. Wij hopen natuurlijk dat wij allemaal zo spoedig mogelijk fysiek weer aan de slag kunnen.

De volgende tekst is gedeeld onder de senioren leden:

Wat heeft tot nu toe één jaar Corona veel invloed gehad op onze maatschappij; ons leven; onze vanzelfsprekendheden, onze vrijheid, onze sport en daarmee ons samenzijn gemiddeld 2 tot 3 per week in het Land van Cuijk. Wat hebben wij allemaal, jong en oud, veel moeten missen; wat hebben wij elkaar gemist en hoelang gaat dit alles nog duren voor het oude of nieuwe normaal z’n intreden doet?

Deze laatste vraag is vandaag de dag helaas nog niet te beantwoorden, maar voor de Technische Commissie (TC) van VC Volt is dat geen reden om toch nog te wachten: “Wij willen, wanneer de mogelijkheden er weer zijn, jullie zo snel mogelijk weer zien; is het niet binnen in de sporthal, dan wel buiten in een of andere zandbak (bij behoefte natuurlijk)”.

De TC is afgelopen week weer (virtueel) bij elkaar geweest met als doel vooruit te kijken naar wat nog kan dit lopende seizoen als het nieuwe seizoen 2021-2022. Omdat wij elkaar zo lang niet gezien en/of gehoord hebben, hebben wij het idee geopperd om alle leden persoonlijk te bellen en je 3 vragen voor te leggen:

 • Hoe gaat het met je?
 • Als de mogelijkheden er weer zijn (binnen de geldende regels) om samen te ballen (binnen of buiten) ben jij er dan ook weer bij?
 • Kunnen wij volgend jaar weer op jouw sportieve inzet rekenen binnen het huidige team en doen we net alsof seizoen 2020-2021 niet bestaan heeft?

Wij vragen je vast bij deze na te denken over deze vragen en binnen 2 weken wordt jij dus gebeld door een van de TC leden.

 

Update 11-03-2021: Update vanuit Nevobo

 

Update 9-03-2021: Update vanuit Nevobo

 

  Update 27-02-2021: Update vanuit Nevobo

   

  Update 16-02-2021: Update vanuit Nevobo

   

  Update 21-01-2021: Update vanuit VRC Boxmeer

  Vanwege de aangescherpte maatregelen en de vele onzekerheden rondom Corona heeft het bestuur van VRC besloten het huidige volleybalseizoen definitief te beëindigen. Het uitspelen van een (halve) competitie behoort niet meer tot de mogelijkheden. Het is misschien geen verrassend besluit, maar toch erg jammer. Mits de omstandigheden het toelaten, starten we de competitie in september weer op.

   

  Update 16-01-2021: Update vanuit Nevobo

  Jullie hebben allemaal waarschijnlijk het bericht eerder deze week op nevobo.nl langs zien komen, waarin we beschreven hebben dat het afronden van de competitie dit seizoen niet meer haalbaar blijkt. Wat betekent dit precies?

  Huidige seizoen:

  We willen wel graag de mogelijkheid bieden om alsnog wedstrijden te kunnen spelen dit seizoen, als we weer mogen opstarten. Dat zal niet meer om een eindeklassering inclusief P/D gaan. Dit is niet haalbaar, zelfs als we in mei doorspelen Het is namelijk niet haalbaar om de halve competitie, die we hiervoor als minimum hebben gesteld, uit te kunnen spelen. De ruimte die wij van de verenigingen kregen in de peiling die wij eerder dit seizoen hebben gehouden voor het doorspelen in mei, is daarvoor niet voldoende gebleken.

  We kunnen ons indenken dat een deel van jullie (teams) nu al weet dat ze sowieso niet meer willen spelen dit seizoen. In dat geval horen we dat graag z.s.m., zodat we de wedstrijden van die teams kunnen laten vervallen. Uiteraard heeft dit geen consequenties voor de speelrechten in het seizoen 2021-2022. Voor de teams die nog wel willen spelen zullen hiervoor in de basis de wedstrijden worden aangehouden die vanaf 1 maart al in het programma staan tot het einde van het seizoen. Eventueel aangevuld met een deel van de wedstrijden die zonder datum in het systeem staan. Deze mogen ingepland worden, als daar ruimte voor is. Mogelijk worden door ons nog wat wijzigingen doorgevoerd op basis van terugtrekkingen. Alle wedstrijden vóór 1 maart worden uit het concept programma gehaald.

  Jullie kunnen t.z.t. dit conceptprogramma voor de periode vanaf 1 maart verder optimaliseren. Het programma staat in concept klaar in de periode 23 januari t/m 12 februari.

  Afhankelijk van de besluiten vanuit de overheid worden er indien nodig ook nog speelweken in de maand maart door ons uit het programma gehaald.

  Voor zowel recreanten- als CMV-toernooien geldt hetzelfde. We willen ook daarin de mogelijkheid bieden om toernooien te spelen, maar zijn daarbij uiteraard afhankelijk van de besluitvorming vanuit kabinet.

  NOJK:

  Ook met betrekking tot het NOJK hebben we de keuze moeten maken om deze definitief niet door laten gaan dit seizoen.

  Indeling richting volgende seizoen:

  Aangezien er geen sprake is van promotie en degradatie behouden alle teams hun recht op plaatsing in dezelfde klasse en/of divisie.

  Voor de 1e klasse en lager zal met ingang van het seizoen 2021-2022 bovendien sprake zijn van vrije inschrijving. Zie hiervoor ook het betreffende bericht op onze site. Dit voorstel is in het najaar van 2020 door 70% van de respondenten omarmd. De Bondsraad heeft hier vervolgens mee ingestemd.

  Over deze vrije inschrijving zal bij het openstellen van de inschrijving voor het seizoen 2021-2022 nog verder worden gecommuniceerd.

  Korte termijn:

  Voor nu willen we jullie dus vragen om z.s.m. door te geven welke teams sowieso geen wedstrijden meer willen spelen dit seizoen.

   

  Update 13-01-2021: Update vanuit Rijksoverheid en Nevobo

   

  Update 31-12-2020: Update vanuit het bestuur

  Na het vroegtijdig beëindigen van het volleybal seizoen 2019-2020 hadden we de goede hoop dat het in het nieuwe seizoen anders, maar vooral beter zou gaan. We zijn hoopvol van start gegaan in eind augustus, maar Corona zorgde ervoor dat al snel de competitie weer werd stilgelegd. 

  Gelukkig konden we de trainingen nog wel doorzetten, zodat er toch de gelegenheid was elkaar te blijven ontmoeten. Dat is namelijk ook waar een vereniging om draait. Helaas… even later kwamen weer nieuwe richtlijnen waardoor we genoodzaakt waren ook de trainingen te stoppen. De mini’s en jeugd vormden hierop een uitzondering; zij konden wel blijven trainen in team verband. Wat mooi is om te zien, is dat in de afgelopen 4 maanden we toch ook weer een behoorlijk aantal nieuwe mini en jeugd hebben mogen verwelkomen. Dat is gegeven de omstandigheden een buitengewone prestatie. Dit dankzij de inspanningen van de jeugdtrainers en de mini en jeugd TC!

  Als Dagelijks Bestuur zijn we vooral bezig geweest om de continue stroom aan informatie en maatregelen te vertalen naar de (on) mogelijkheden voor VC Volt en de sportlocaties waar wij allemaal lokaal aanwezig zijn. Dit zowel op sportief als financieel vlak.

  Zoals eerder gemeld hebben we dankzij actief sturen hierop het vorige seizoen in ieder geval financieel goed kunnen afsluiten. Dat is een schrale troost. Vanwege onze solide financiële positie konden we het ons ook permitteren om de 2e inning van de contributie voor het seizoen 2020-2021 tijdelijk op te schorten voor die leden die een automatische incasso hebben afgegeven. De geplande 2e incasso, van normaliter begin december, zal op een later moment plaatsvinden allemaal afhankelijk van de huidige ontwikkelingen. Zoals het er nu naar uitziet zullen we op korte termijn nog even niet aan volleyballen toekomen.

  Ook kregen wij geregeld vragen hoe het nu precies zit met de compensatie regeling over het seizoen 2019-2020 voor die leden waar het van toepassing was. Het Bestuur heeft, zoals aangegeven in de laatste communicatie, een aantal opties uitgewerkt welke wij graag voorleggen aan de leden tijdens de eerst volgende Algemene Leden Vergadering ter besluitvorming. De leden beslissen uiteindelijk over welk compensatie voorstel wordt goedgekeurd. Of er een compensatie voorstel komt voor het lopende seizoen 2020-2021 is nog niet over nagedacht. 

  We hopen dat 2021 een jaar gaat worden waarbij we het coronavirus “de baas” worden en er weer ruimte gaat ontstaan om datgene te doen waar we naar smachten: elkaar ontmoeten en volleyballen!!

  Het voltallige bestuur wenst u een fijne jaarwisseling en alvast een goed & gezond 2021.

   

  Update 15-12-2020: Update vanuit Nevobo / NOC*NSF

   

  Update 14-12-2020: Update vanuit Rijksoverheid

  • Alle sportlocaties zijn gesloten met ingang van dinsdag 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021 en er wordt géén uitzondering meer gemaakt tussen jeugd en senioren.
  • Jeugd tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten. Volleyballen in de sporthal is dus niet meer mogelijk.
  • De sportkantines in alle sporthallen blijven gesloten tot nader orde.
  • VC Volt zal te allen tijde de Rijksoverheid regels in acht nemen en handhaven.

  Zie voor meer informatie:

   

  Update 14-12-2020: Update vanuit Rijksoverheid

  • Maandagavond 14 december 2020 vindt er om 19:00 uur wederom een nieuwe persconferentie plaats.
  • Het bestuur van VC Volt informeert u zo spoedig mogelijk.

   

  Update 9-12-2020: Update vanuit Rijksoverheid, Nevobo en de Kloosterhof

   

  Update 1-12-2020: Update vanuit Rijksoverheid

   

  Update 18-11-2020: Update van het bestuur

  Het bestuur van VC Volt is positief gestemd over het aantal leden dat gehoor heeft gegeven aan de stemming, zodat de continuïteit van VC Volt gegarandeerd kon worden. Nogmaals dank hiervoor.

  Totaal hebben er 82 leden hun stem uitgebracht

  • 80 leden hebben voor gestemd
  • 1 lid heeft tegen gestemd
  • 1 lid heeft zich onthouden van stemming

  Samengevat betekent dit dat het onderstaande voorstel is aangenomen:

  • Extra uitstel van de ALV tot 4 maanden tot uiterlijk 30-04-2021.
  • Er vindt géén digitale ALV plaats als alternatief.
  • Wim Bruinenberg (voorzitter) en Rogier van Gils (vice-voorzitter) blijven beide vooralsnog in functie en treden niet af conform de laatste ALV.
  • Peter Lemmers (Secretaris) blijft vooralsnog in functie (was volgens rooster van aftreden aftredend en verkiesbaar voor drie jaar).
  • Uitstel van de 2e termijn van de contributie voor het seizoen 2020-2021 tot in het 1e kwartaal van 2021. Leden welke geen automatische incasso hebben afgegeven dienen voor 1-11-2020 hun contributie voor het seizoen 2020-2021 voldaan te hebben willen zij ook in aanmerking komen voor het compensatievoorstel conform eerder beschreven voorwaarden.

   

  Update 17-11-2020: Update vanuit Rijksoverheid en Nevobo

  Het is nog steeds niet mogelijk voor senioren (leden vanaf 18 jaar) om te trainen in teamverband. Voor de jeugd verandert er momenteel niets.

  Begin december zal er weer een overheidsupdate komen of en zo ja wanneer het weer mogelijk is voor senioren om te trainen. Wanneer deze informatie beschikbaar is, zal het bestuur u ook informeren of er voor senioren eventueel toch getraind kan worden in de kerstperiode; een periode die normaal niet gebruikt wordt om te trainen.

  Zie voor meer informatie:

   

  Update 11-11-2020: Update vanuit het bestuur

  Het bestuur van VC Volt heeft u allen op 24 oktober jl. voor het laatst geïnformeerd. Zoals beloofd zou het bestuur binnen 4 weken terugkomen hoe om te gaan met de uitgestelde Algemene Leden Vergadering (ALV) van 15 oktober 2020. Ter herinnering: conform het huishoudelijk reglement dient de jaarlijkse ALV plaats te vinden vóór 31-12-2020 of met andere woorden binnen 6 maanden na einde seizoen. Gezien de recent aangekondigde Rijksoverheidsmaatregelen en de vooruitzichten tot en met 31-12-2020 is een fysieke ALV niet mogelijk binnen de gestelde termijn.

  Het Dagelijks Bestuur heeft onderzoek gedaan, o.a. bij andere verenigingen, sportbonden en op basis van een aangepaste Corona spoedwet, naar een aantal alternatieven om toch een aantal besluiten voor te kunnen leggen aan de leden, te weten:

  1. De ALV (nogmaals) uitstellen.
   Dat kan tot 4 maanden na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) gehouden zou moeten worden. Dat geldt dus ook voor het vaststellen van de jaarrekening. Als de lopende besluitvorming van de vereniging niet in problemen komt, dan is dit zeker een mogelijkheid.
    
  2. De ALV als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen vooraf ophalen.
   In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per e-mail opgestuurd naar alle leden en vraagt men om vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het indienen van vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld. Tijdens de ALV zelf, die als webcast via Teams, Zoom of andere tool wordt gehouden, worden de vragen beantwoord en moeten de antwoorden op de website van de vereniging worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden.
    
  3. Volledig online ALV inclusief stemtool organiseren.
   In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid, maar wordt de vergadering uitgezonden via Teams, Zoom, Google, of een andere tool en kunnen de leden tijdens de vergadering digitaal stemmen. Inmiddels zijn hier meerdere applicaties voor ontwikkeld en NOC*NSF heeft hieronder een voorselectie gemaakt van aanbieders die dit kunnen faciliteren voor sportbonden en/of verenigingen.

  Het Dagelijks Bestuur is van mening dat optie 2 en 3 geen reële opties zijn ook gezien de aard van de stukken ter besluitvorming welke wij liever niet digitaal verspreiden, zoals realisatiecijfers inclusief balans over het seizoen 2019-2020; voorstel ten aanzien van compensatie voorstel betalende VC Volt leden (welke hun verplichtingen voldaan hebben voor 1-11-2020) en tot slot de concept begroting voor het seizoen 2020-2021. Dit laatste stuk is van vele factoren afhankelijk en met de wijsheid van vandaag de dag kan er geen goede begroting gemaakt worden.

  Op toch de continuïteit van VC Volt te garanderen, doet het Dagelijkse Bestuur u één voorstel welke digitaal ter besluitvorming wordt voorgelegd aan u. U kunt kiezen voor:

  • Ja, ik stem in met dit voorstel.
  • Nee, ik stem niet in met dit voorstel.
  • Ik onthoud mij van stemming.

  Het onderstaande voorstel wordt voorgelegd aan de leden ter besluitvorming:

  • Extra uitstel van de ALV tot 4 maanden tot uiterlijk 30-4-2021.
  • Er vindt géén digitale ALV plaats als alternatief.
  • Wim Bruinenberg (voorzitter) en Rogier van Gils (vice-voorzitter) blijven beide vooralsnog in functie en treden niet af conform de laatste ALV.
  • Peter Lemmers (Secretaris) blijft vooralsnog in functie (was volgens rooster van aftreden aftredend en verkiesbaar voor drie jaar).
  • Uitstel van de 2e termijn van de contributie voor het seizoen 2020-2021 tot in het 1e kwartaal van 2021. Leden welke geen automatische incasso hebben afgegeven dienen voor 1-11-2020 hun contributie voor het seizoen 2020-2021 voldaan te hebben willen zij ook in aanmerking komen voor het compensatievoorstel conform eerder beschreven voorwaarden.

  Leden hebben een e-mail gekregen met daarin een stemlink. Zij kunnen hun keuze digitaal kenbaar maken tot uiterlijk 17-11-2020. Het Dagelijkse Bestuur informeert u in de dagen erna over het genomen besluit door de leden.

  Tijdens de eerstvolgende fysieke ALV legt het Dagelijkse Bestuur verantwoording af over:

  • De realisatie over het seizoen 2019-2020 (wij kunnen u wel alvast melden dat desondanks de goedgekeurde begroting negatief was, er toch een positief eindsaldo is gerealiseerd mede door o.a. gebruik te maken van een aantal overheidsmaatregelen).
  • Het compensatie voorstel voor betalende leden.
  • De begroting over het seizoen 2020-2021 (door de impact van Corona en de eventuele overheidssteun en/of maatregelen is het op dit moment niet mogelijk een heldere begroting te maken; wij kunnen u wel alvast melden dat met de huidige inzichten wij geen positieve begroting kunnen opstellen).

   

  Update 7-11-2020: Update Nevobo

   

  Update 4-11-2020: Update RIVM

  Er bestond tot en met 4 november 22:00 uur, binnen de geldende RIVM normen, de mogelijkheid om met maximaal 4 seniorenleden tegelijkertijd op één veld te volleyballen en met een maximum van 30 mensen tegelijk in één zaal aanwezig te zijn. Deze optie is komen te vervallen tot en met 18 november 2020, aangezien de mogelijkheid om met maximaal 4 seniorenleden tegelijkertijd op één veld te volleyballen is bijgesteld tot 2 seniorenleden.

   

  Update 3-11-2020: Update Rijksoverheid

   

  Update 24-10-2020: Update vanuit het bestuur

  Het bestuur van VC Volt heeft u allen op maandag 28 september jl. geïnformeerd. Op dinsdag 13 oktober jl. heeft de Rijksoverheid (RIVM) wederom nieuwe / aangepaste maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het Corona Virus verder tegen te gaan. Deze maatregelen zijn sinds woensdag 14 oktober 22:00 uur van toepassing en voor 4 weken van kracht (tot en met 11 november 2020). VC Volt zal te allen tijde de Rijksoverheid regels in acht nemen en handhaven.

  Afgelopen donderdag heeft het Dagelijks Bestuur overleg gehad en dit bericht heeft tot doel u nader te informeren.

  • De sportkantines in alle sporthallen blijven gesloten tot nader orde.
  • Jeugdteams (tot en met 17 jaar) kunnen blijven doortrainen.
  • Alle recreanten en senioren trainingen zijn gestopt en dit geldt ook voor alle competitie wedstrijden van de jeugd, de senioren en de recreanten. Houd deze pagina in te gaten voor de meest actuele informatie.
  • Zoals reeds aangekondigd is de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 15 oktober 2020 uitgesteld. Conform het huishoudelijk reglement dient de ALV plaats te vinden vóór 31-12-2020 of met andere woorden binnen 6 maanden na einde seizoen. Het Dagelijks Bestuur komt over +/- 4 weken bij u terug hoe en op welke manier wij de ALV willen gaan organiseren aangaande een aantal stukken ter besluitvorming en in welke vorm deze ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden. De huidige en mogelijk toekomstige overheidsmaatregelen zijn namelijk direct van invloed op de concept begroting voor het seizoen 2020-2021.
  • Zoals ook eerder aangekondigd werkt het bestuur aan een contributie compensatievoorstel over het seizoen 2019-2020. Dit voorstel dient conform statuten ook voorgelegd te worden aan de leden tijdens de ALV ter goedkeuring en ook hier ligt een directe relatie met de concept begroting voor het seizoen 2020-2021. Dit compensatievoorstel is alleen van toepassing voor betalende VC Volt leden welke lid waren gedurende het gehele seizoen 2019-2020 en nog steeds betalend lid zijn voor het seizoen 2020-2021 én hun contributie verplichtingen ook voldaan hebben.
  • De 1e termijn incasso voor de contributie voor het seizoen 2020-2021 heeft inmiddels plaatsgevonden. Hangende het compensatievoorstel, de huidige overheidsmaatregelen welke nog verlengd kunnen worden en de concept begroting voor het seizoen 2020-2021 heeft het bestuur besloten de 2e termijn van de contributie nog niet te incasseren. Leden welke geen automatische incasso hebben afgegeven dienen voor 1-11-2020 hun contributie voor het seizoen 2020-2021 voldaan te hebben willen zij ook in aanmerking komen voor het compensatievoorstel conform eerder beschreven voorwaarden.
  • Tot slot bestaat er, binnen de geldende RIVM normen, de mogelijkheid om met maximaal 4 seniorenleden tegelijkertijd op één veld te volleyballen en met een maximum van 30 mensen tegelijk in één zaal aanwezig te zijn. Ook andere volleybalverenigingen in de regio zijn bezig met de uitwerking van deze opties. De Technische Commissie (TC) is bezig met de detailuitwerking per senioren of recreanten team en hierbij wordt dan rekening gehouden met de veiligheid, de bijbehorende kosten en de algehele haalbaarheid. De TC neemt contact op met de contactpersonen per team om dit verder af te stemmen rekening houdend met de 3 gestelde voorwaarden.

   

  Update 15-10-2020: Update vanuit Nevobo

   

  Update 14-10-2020: Update vanuit het bestuur

  Zoals jullie gisterenavond in de persconferentie hebben kunnen horen, zijn er verschillende nieuwe Corona maatregelen aangekondigd. Voor ons betekent dat concreet dat de competitiewedstrijden (Nevobo en recreanten) voorlopig allemaal geen doorgang kunnen vinden en dat de trainingen voor leden vanaf 18 ook komen te vervallen. De Nevobo heeft inmiddels ook gereageerd. Woensdag 14 oktober 2020 kan er nog gewoon getraind worden tot 22:00 uur in zowel Beers als Cuijk.

  Vanaf donderdag 15 oktober 2020 gaan de trainingen van de volgende teams niet meer door:

  • Dames 1, 2 en 4
  • Heren 1, 2, 3 en 4
  • Alle recreanten (mix) teams

  Deze teams mogen wel blijven trainen:

  • Alle mini teams (m.u.v. herfstvakantie week)
  • Alle A-B-C teams (jongens en meisjes)
  • Dames 3 en de training wordt verplaatst van woensdag 1900 .. 2030 Beers naar 1915 .. 2045 Laco Cuijk

  Voor de in gebruik zijnde sporthallen geldt dat de kantine al gesloten was, maar dat de douches en kleedkamers ook gesloten worden voor minimaal de komende 4 weken.

  Het dringende advies is ook om mondkapjes te dragen bij het betreden of verlaten van de sport accommodaties.

   

  Update 14-10-2020: Update veelgestelde vragen sport m.b.t. landelijke maatregelen en maatregelen vanuit Nevobo

  Update 08-10-2020: Protocol Indoor Volleybal Nevobo

   

  Update 07-10-2020: Stappenplan Nevobo

   

  Update 02-10-2020: Bericht Nevobo omtrent gebruik mondkapjes tijdens de wedstrijden. 

  Zie dit bericht van de Nevobo:

   

  Update 29-09-2020: Update Rijksoverheid, NOCNSF en bestuur VC Volt

  Maandagavond 28 september heeft de Rijksoverheid nieuwe/aangepaste maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht (tot en met 20 oktober 2020).

  Voor VC Volt betekent dit onder andere dat:

  • De sportkantine in de Kloosterhof is gesloten per dinsdag 29 september 18.00 uur.
  • De Nevobo en/of recreanten competitiewedstrijden gaan gewoon door, echter vinden plaats zonder publiek. Voor ouders die hun kinderen (tot en met 17 jaar) naar wedstrijden of trainingen brengen, gelden vanaf dinsdag 29 september 2020 18.00 uur ook aangescherpte regels. Bij een training en een thuiswedstrijd wordt een ouder gezien als toeschouwer. De ouder mag dan niet blijven kijken. Bij een uitwedstrijd geldt de benodigde rijdende ouder niet als publiek, maar is die onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan gekeken worden naar de wedstrijd.
  • De 4 kleedkamers in de kloosterhof (vooraan 2 en achter aan ook 2) zijn gewoon beschikbaar voor maximaal 1 team tegelijk per kleedkamer; dit geldt ook voor de douches (maximaal 4 personen tegelijk).
  • De reeds geplande Algemene Leden Vergadering (ALV) van 15 oktober 2020 wordt uitgesteld. Zoals vorig jaar tijdens de ALV aangekondigd zijn Wim Bruinenberg (Voorzitter) en Rogier van Gils (Vicevoorzitter) beide aftredend en niet verkiesbaar. Conform de statuten is Peter Lemmers (Secretaris) aftredend en verkiesbaar en dient de ALV binnen 6 maanden na afsluiten boekjaar plaats te vinden (dus voor 31-12-2020). Om de continuïteit binnen VC Volt te blijven waarborgen blijven zowel Wim Bruinenberg als Rogier van Gils tot nader order in functie. Het Dagelijks Bestuur informeert u op korte termijn over de vervolgstappen aangaande een aantal stukken ter besluitvorming en in welke vorm deze ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden.

  Meer informatie:

   

  Update 24-09-2020: Bericht Nevobo nav regionale Coronamaatregelen

  Voor zes veiligheidsregio’s gelden per zondag 20 september 18.00 uur aangepaste regels. Wat betekent dit voor het volleybal?

  Meer informatie:

   

  Update 25-08-2020: Update vanuit bestuur VC Volt

  Kleine aanvulling in update van 22 augustus, m.b.t. toeschouwers tijdens trainingen.

   

  Update 23-08-2020: Update vanuit bestuur VC Volt

  Kleine aanpassing in update van gisteren, m.b.t. maximum van 100 mensen tegelijk in de Kloosterhof in de zaal.

   

  Update 22-08-2020: Update vanuit bestuur VC Volt

  Sinds maandag 10 augustus zijn Dames 1 en Heren 1 begonnen met de trainingen in de zaal. Vanaf 24 augustus 2020 beginnen alle teams weer in alle sporthallen in Beers, Cuijk en Grave.

  Lees onderstaande een keer goed door, dan weet je wat er wel en niet kan en houden we het veilig en leuk voor iedereen. Dit protocol geldt voor seniorleden, jeugdleden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, tegenstanders en het publiek.

  Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen versoepeld en is het weer mogelijk om binnen te kunnen sporten. Om na de zomervakantie de binnensport in goede banen te leiden is er door het NOC*NSF een protocol opgesteld (zie https://nocnsf.nl/sportprotocol).

  Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden een coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn. Een aantal belangrijke punten uit het protocol (PDF) zijn:

  • Met markeringen zijn de looproutes aangegeven. Houd uzelf hieraan.
  • Houd behalve tijdens het sporten anderhalve meter afstand.

  Bij de ingang van de sporthal staat een hygiënezuil. Eenieder wordt verzocht deze te gebruiken. De NeVoBo informeert begin september alle clubs met de laatste actuele informatie. Wanneer deze info beschikbaar is, wordt deze gedeeld.

  In aanvulling op de standaard richtlijnen van de Nevobo en het NOC&NSF een aantal extra aandachtspunten. We hebben de diverse regels als volgt voor je uitgesplitst:

  1. Algemene veiligheids- en hygiëneregels – afspraken over wanneer je thuisblijft!
  2. Kleedkamergebruik – hoe we drukte in de kleedkamer en douche voorkomen.
  3. Tijdens je training en wedstrijd – hoe we veilig kunnen trainen en wedstrijd spelen.
  4. Op de tribune – hoe we drukte op de tribune voorkomen.
  5. In de kantine – aantal personen en pinnen.

  1. Algemene veiligheids- en hygiëneregels

  • Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden een coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.
  • Vóór alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  • Blijf thuis bij klachten.
  • Blijf ook thuis als je een test hebt laten doen en je wacht op de uitslag.
  • Wanneer er tijdens het volleyballen klachten ontstaan, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis en laat je testen.
  • Trainers/coaches mogen sporters naar huis sturen bij (vermoeden) van klachten zoals hierboven vermeld.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Was je handen thuis grondig voordat je naar de sporthal komt.
  • Lees de posters bij de accommodatie en volg looproutes en aanwijzingen van een beheerder/toezichthouder ter plekke op.

  2. Kleedkamergebruik

  • Personen van 18 jaar en ouder houden voor en na het sporten afstand. Dit geldt dus ook in de kleedkamers. Jeugdspelers die meedoen met een seniorenteam houden ook afstand.
  • Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de accommodatie.
  • Kijk bij binnenkomst naar welke kleedkamer je dient te gaan.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten en verlaat kleedkamers en veld na afloop zo spoedig mogelijk.
  • Gebruik de kleedkamers zo min mogelijk en zo kort mogelijk i.v.m. het maximum 1 team per kleedkamer (m.u.v. jeugd <18). Wacht bij een volle kleedkamer op gepaste afstand in de gang.
  • Douches en kleedkamers mogen worden gebruikt, maar er moet wel 1,5 meter in acht worden genomen. Er kan daarom maar een beperkt aantal personen tegelijkertijd in een ruimte aanwezig zijn. Op de deuren is aangegeven dat er maximaal 1 volleybalteam tegelijk gebruik mag maken van de kleedkamer en maximaal 4 mensen tegelijkertijd gebruik mogen maken van de douche ruimte.
  • Was vaak en goed je handen (min. 20 seconden) met water en zeep. In ieder geval voor en na je training en na toiletbezoek.
  • De ingang van de accommodatie is voorzien van een zeepdispenser voor het extra wassen van handen.
  • Gebruik een eigen handdoek om te drogen.
  • Houd de in- en uitlooproute van de hal naar de kleedkamers vrij.

  3. Tijdens je training en wedstrijd

  • Van alle VC Volt trainers / begeleiders wordt verwacht dat zij een compleet overzicht bijhouden van de aan- en afwezigen per trainingen en/of (oefen)wedstrijd i.v.m. mogelijk contactonderzoek. Deze aanwezigheidsgegevens dienen bewaard te blijven zodat, in geval van, wij exact weten wie er wel en niet aanwezig waren.
  • De trainer/coach ziet toe op naleving van dit protocol.
  • Schud geen handen en vermijd onnodig contact (zoals high-fives).
  • Vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Bidons: Iedereen neemt zijn eigen drinken mee / gebruikt een vast drink bidon. Er wordt niet van andermans drinken gedronken. Dit wil zeggen dat de kratjes met bidons per team niet gebruikt mogen worden, zowel bij trainingen als (oefen)wedstrijden.
  • Vervoer bij (oefen)wedstrijden: Vervoer in de auto, als het niet uit één gezin is, dan dient er een mondkapje gedragen te worden. Er zit geen beperking in het aantal mensen in een auto.
  • Zet sporttassen aan de zijkant van het veld bij de banken en zoek je eigen plek. Dus niet alle tassen op een hoop, zoals vaak het geval was.
  • Geforceerd stemgebruik tijdens de wedstrijd, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Op wedstrijddagen tellen wachtende teams als toeschouwer.
  • Aanvoerders en zaalwacht controleren of het wedstrijdformulier goed is ingevuld want dit kan worden gebruikt voor mogelijk contactonderzoek.
  • De Nevobo verwacht per 1 september een protocol voor de zaalcompetitie te hebben.
  • Geen publiek in de zaal tijdens de trainingen. Dit geldt zo wel voor ouders als overige geïnteresseerde. In de kantine zitting nemen is wel mogelijk.

  4. Op de tribune

  Deze aandachtspunten gelden voor overige sporthalbezoekers (ouders, toeschouwers, wachtende teams, teams die klaar zijn met spelen).

  • Lees de posters bij de accommodatie en volg looproutes en aanwijzingen van een beheerder/toezichthouder ter plekke op.
  • Kom niet onnodig naar de accommodatie.
  • Alle personen van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand, tenzij zij uit hetzelfde huishouden komen.
  • Zitplaatsen zijn gemarkeerd. Staan op de tribune is niet toegestaan. Blijf zoveel mogelijk op 1 plaats zitten.
  • Er geldt een maximum van 100 mensen tegelijk in de Kloosterhof in de zaal (toeschouwers, spelers/speelsters, coach, scheidsrechters, vrijwilligers) zonder reservering en gezondheidscheck. Wachtende teams tellen als toeschouwers, het aantal plaatsen is hierdoor  beperkt. Met de wijsheid van vandaag wordt de grens van 100 niet overschreden.
  • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Bij aanvang van de competitie in september zal gekeken worden naar uitbreiding van het tribune-protocol. Er zal dan ook gekeken worden naar de mogelijkheid tot uitbreiding naar meer dan 100 mensen.

  5. In de kantine

  • Er ligt een registratie formulier bij de ingang; deze geldt alleen voor niet sportende leden; de leden die op dat moment aan het sporten zijn, worden al geregistreerd door de trainer.
  • Er mogen maximaal 40 personen tegelijkertijd in de kantine zijn.
  • Betaal alleen of zoveel mogelijk met pin. Sinds 20 augustus is er ook een pin automaat operationeel in De Kloosterhof in Beers.

   

  Update 18-08-2020: Link naar meest gestelde vragen over de start van het zaalseizoen. 

   

  Update 14-08-2020: Nieuwe versie NOC/NSF protocol verantwoord sporten.

  Het NOC*NSF heeft een nieuwe versie (versie 12) van het protocol verantwoord sporten online gezet (PDF).

   

  Update 12-08-2020: Corona update. Wijzigingen tov gisteren voor bijhouden aanwezigheid en gebruik douches/kleedkamers in blauw.

  Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen versoepeld en is het weer mogelijk om binnen te kunnen sporten. Om na de zomervakantie de binnensport in goede banen te leiden is er door het NOC*NSF een protocol opgesteld (zie https://nocnsf.nl/sportprotocol). Wij zouden u willen vragen dit protocol goed door te nemen. Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden een coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.

  Een aantal belangrijke punten uit het protocol (PDF) zijn:

  • Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden 1 coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.
  • Van alle VC Volt trainers / begeleiders wordt verwacht dat zij een compleet overzicht bijhouden van de aan- en afwezigen per trainingen en/of (oefen)wedstrijd. Deze aanwezigheidsgegevens dienen bewaard te blijven zodat, in geval van, wij exact weten wie er wel en niet aanwezig waren.
  • Douches en kleedkamers mogen worden gebruikt, maar er moet wel 1,5 meter in acht worden genomen. Er kan daarom maar een beperkt aantal personen tegelijkertijd in een ruimte aanwezig zijn. Op de deuren is aangegeven dat er maximaal 1 volleybalteam tegelijk gebruik mag maken van de kleedkamer en maximaal 4 mensen tegelijkertijd gebruik mogen maken van de douche ruimte.
  • Met markeringen zijn de looproutes aangegeven. Houd uzelf hieraan.
  • Houd behalve tijdens het sporten anderhalve meter afstand.

  Bij de ingang van de sporthal staat een hygiënezuil. Eenieder wordt verzocht deze te gebruiken.

  De NeVoBo informeert in de komende weken alle clubs met de laatste actuele informatie. Wanneer deze info beschikbaar is, wordt deze gedeeld.

  In aanvulling op de standaard richtlijnen van de Nevobo en het NOC&NSF een aantal extra aandachtspunten:

  • Bidons: Iedereen neemt zijn eigen drinken mee / gebruikt een vast drink bidon. Er wordt niet van andermans drinken gedronken. Dit wil zeggen dat de kratjes met bidons per team niet gebruikt mogen worden, zowel bij trainingen als (oefen)wedstrijden.
  • Vervoer bij (oefen)wedstrijden: Vervoer in de auto, als het niet uit één gezin is, dan dient er een mondkapje gedragen te worden. Er zit geen beperking in het aantal mensen in een auto.

  Met ingang van maandag 10 augustus zijn de binnen trainingen voor Heren Senioren 1 en Dames Senioren 1 weer begonnen. In de week van 17 augustus beginnen Dames Senioren 2 en Heren Senioren 2 ook weer in de zaal en in de week van 24 augustus beginnen alle teams op alle locaties ook weer.

   

  Update 11-08-2020: Corona update

  Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen versoepeld en is het weer mogelijk om binnen te kunnen sporten. Om na de zomervakantie de binnensport in goede banen te leiden is er door het NOC*NSF een protocol opgesteld (zie https://nocnsf.nl/sportprotocol). Wij zouden u willen vragen dit protocol goed door te nemen. Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden een coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.

  Een aantal belangrijke punten uit het protocol zijn:

  • Per binnensportaccommodatie dient er ten alle tijden 1 coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die op de hoogte is van dit protocol. Dit kan de trainer of gastvrouw/-heer zijn.
  • Zo nodig moeten er aanwezigheidsgegevens kunnen worden overlegd. Zorg dus als huurder dat je de aanwezigheid van de gebruikers registreert. (wordt aan gewerkt)
  • Douches en kleedkamers mogen worden gebruikt, maar er moet wel 1,5 meter in acht worden genomen. Er kan daarom maar een beperkt aantal personen tegelijkertijd in een ruimte aanwezig zijn. Op de deuren is aangegeven hoeveel personen gebruik mogen maken van de douche- en kleedruimten.
  • Met markeringen zijn de looproutes aangegeven. Houd uzelf hieraan.
  • Houd behalve tijdens het sporten anderhalve meter afstand.

  Bij de ingang van de sporthal staat een hygiënezuil. Eenieder wordt verzocht deze te gebruiken.

  De NeVoBo informeert in de komende weken alle clubs met de laatste actuele informatie. Wanneer deze info beschikbaar is, wordt deze gedeeld.

  In aanvulling op de standaard richtlijnen van de Nevobo en het NOC&NSF een aantal extra aandachtspunten:

  • Bidons: Iedereen neemt zijn eigen drinken mee / gebruikt een vast drink bidon. Er wordt niet van andermans drinken gedronken. Dit wil zeggen dat de kratjes met bidons per team niet gebruikt mogen worden, zowel bij trainingen als (oefen)wedstrijden.
  • Vervoer bij (oefen)wedstrijden: Vervoer in de auto, als het niet uit één gezin is, dan dient er een mondkapje gedragen te worden. Er zit geen beperking in het aantal mensen in een auto.

  Met ingang van maandag 10 augustus zijn de binnen trainingen voor Heren Senioren 1 en Dames Senioren 1 weer begonnen. In de week van 17 augustus beginnen Dames Senioren 2 en Heren Senioren 2 ook weer in de zaal en in de week van 24 augustus beginnen alle teams op alle locaties ook weer.

   

  Update 26-6-2020: Corona update Nevobo

  Per 1 juli worden de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. Dat is een van de uitkomsten van de persconferentie van het kabinet van woensdagavond.

  De versoepeling betekent dat volleybal zowel binnen als buiten vanaf deze datum zonder beperkingen mogelijk wordt. Wel benadrukte premier Rutte in de persconferentie dat iedereen zich zo veel mogelijk aan zowel de 1,5 meter afstandsregel als aan de hygiënevoorschriften van het RIVM dient te houden. De Nevobo past de protocollen voor volleybal zo snel mogelijk aan om duidelijk te maken aan welke regels en richtlijnen trainingen en wedstrijden moeten voldoen.

  Lees meer:

   

  Update 5-6-2020: Corona update bestuur VC Volt en Nevobo

  Zoals eerder gecommuniceerd via de website aan alle leden naar aanleiding van diverse vragen:

  “Het bestuur van VC Volt werkt op de achtergrond aan een aantal compensatie voorstellen (mogelijke tegemoetkomingen), welke wij graag nader toelichten tijdens de eerste volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) als de impact van Corona volledig inzichtelijk is. Dit voornemen dient door de ALV goedgekeurd te worden en mag, conform statuten, niet alleen door het Dagelijks Bestuur worden besloten. Goedkeuring van de ALV is hiervoor nodig.”

  De Nevobo heeft onderstaand artikel gepubliceerd op hun site:

  Het wachten is nu op de Nevobo vervolg communicatie en daarna informeren wij u allen uiteraard.

  Het concept wedstrijd programma voor Nationaal (D1 en H1) is bekend gemaakt op de volleybal site; de regionale teams volgen op korte termijn:

  De technische commissie van de jeugd en de mini’s heeft de 1e indeling al geplaatst:

  In de komende dagen volgen ook de andere tc afdelingen (heren, dames en recreanten) inclusief concept zaalindeling.

  Namens het Dagelijks Bestuur,
  Dave, Wim, Rogier, Peter en Niek

   

  Update 7-5-2020: Corona update Rijksoverheid, NOC&NSF en Nevobo

  Nieuwsberichten:

   

  Update 22-4-2020: Corona update vanuit het bestuur van VC Volt

  Hallo leden en/of ouders van jeugdleden,

  Het bestuur van VC Volt heeft op 10 april jl. een update geplaatst op onze website. In navolging van de Corona persconferentie van dinsdag 21 april jl. bij deze wederom een update.

  Op dit moment is het nog niet mogelijk om de binnen volleybaltrainingen weer doorgang te laten vinden. Het NOC*NSF heeft het volgende statement afgegeven: “De Nederlandse jeugd mag weer naar de sportclub. Het kabinet heeft ruimte gecreëerd in de maatregelen zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten.” 

  Tot 20 mei 2020 is deze situatie van kracht. 

  Wij krijgen ook geregeld vragen van ouders van jeugdleden omtrent de contributie betalingen en eventueel compensatie hierop. Wij vragen, ook conform de richtlijnen van de Nevobo en het NOC*NSF, om de contributie wel te betalen en vragen ook uw begrip hiervoor. Dit ook omdat voor VC Volt een deel van de kosten doorlopen. 

  Het bestuur van VC Volt werkt op de achtergrond aan een aantal compensatie voorstellen (mogelijke tegemoetkomingen), welke wij graag nader toelichten tijdens de eerste volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) als de impact van Corona volledig inzichtelijk is. Dit voornemen dient door de ALV goedgekeurd te worden en mag, conform statuten, niet alleen door het Dagelijks Bestuur worden besloten. Goedkeuring van de ALV is hiervoor nodig.

  Wanneer u toch problemen ervaart aangaande de nog te betalen contributie, neem dan contact op met het secretariaat. In overleg wordt dan bekeken hoe hier mee om te gaan en zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

  Het Nevobo heeft inmiddels ook een update geplaatst op hun website:

  Het NOC*NSF heeft inmiddels ook een update geplaatst op hun website:

  Mocht je nog vragen hebben, stel deze gerust door een mail te sturen naar secretariaat@vcvolt.nl. Wij komen er dan zo spoedig mogelijk bij je op terug.

  Wees voorzichtig, geef om jezelf en om de medemens. Hopelijk kunnen we elkaar snel in goede gezondheid weer ontmoeten.  

  Met vriendelijke groet,
  Dagelijks Bestuur VC Volt
  Wim, Rogier, Niek, Peter en Dave

   

  Update 10-4-2020: Corona update vanuit het bestuur van VC Volt

  Door middel van dit bericht wil het bestuur van VC Volt alle leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en trouwe supporters informeren over de gang van zaken rondom de Corona crisis. Een veel gestelde en gehoorde vraag is: 

  Hoe gaat VC Volt om met de huidige situatie?

  Eenieder zal meegekregen hebben dat alle volleybal activiteiten (trainingen en wedstrijden) gestopt zijn per 12 maart jl. Daarnaast heeft de NeVoBo inmiddels ook bekend gemaakt dat de volleybal competitie helemaal beëindigd is. De consequenties op gebied van de nationale en regionale competitie over eventueel promotie, degradatie en klasse behoud zijn inmiddels separaat gecommuniceerd. [zie artikel]

  Naast de NeVoBo heeft ook VRC Boxmeer heeft de (recreanten)competitie beëindigd. [zie artikel]

  In de 3e week van april zal de overheid weer een update geven over de huidige maatregelen welke tot 28 april van kracht zijn en hoe verder. Los daarvan zijn bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden. Dit alles betekent dat het volleybalseizoen voor een groot deel van de leden afgelopen is. Normaliter trainen alle teams nog 1 x in mei en trainen de prestatieteams ook nog in juni door. Wij kunnen op dit moment nog geen uitspraak doen over de voorliggende maanden. Ook niet wat betreft VOLT On The Beach op 29 augustus a.s. De voorbereidingen hiervoor lopen wel door. Mochten de overheidsmaatregelen versoepeld worden, waardoor er wel gespeeld kan gaan worden, dan zijn we er klaar voor. Kijk daarom regelmatig op onze site voor nieuwe informatie. Hoe het ook gaat lopen: VC Volt zal te allen tijden de richtlijnen van het RIVM volgen. 

  Op de achtergrond is de Technische Commissie al bezig met de voorbereiding op en invulling van het seizoen 2020-2021. Ook het Dagelijks Bestuur heeft afgelopen week bij elkaar gezeten (op afstand) en heeft daarbij gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Wij hebben afgelopen week diverse Corona gerelateerde onderwerpen en gestelde vragen de revue laten passeren, zoals doorlopende verplichtingen (zaalhuur), gemiste kantine inkomsten, hoe om te gaan met de contributie?, mogelijkheid om door te trainen in juni als het weer mag?, kleding inname, etc. De Algemene Leden Vergadering (ALV) staat inmiddels  gepland op donderdagavond 15 oktober 2020 om 20:00 uur in de Kloosterhof. De impact van de Corona crises op VC Volt zal daar uitgebreid toegelicht worden.

  Mocht je nog vragen hebben, stel deze gerust door een mail te sturen naar secretariaat@vcvolt.nl. Wij komen er dan zo spoedig mogelijk bij je op terug.

  Wees voorzichtig, geef om jezelf en om de medemens. Hopelijk kunnen we elkaar snel in goede gezondheid weer ontmoeten.  

  Met vriendelijke groet,
  Dagelijks Bestuur VC Volt

  Wim, Rogier, Niek, Peter en Dave

   

  Update 23-3-2020: Update vanuit Nevobo

  Op woensdag 18 maart maakte de volleybalbond al bekend alle competities van Topdivisie en lager te beëindigen. Na uitvoerig contact met de Eredivisieverenigingen is nu ook besloten de allerhoogste divisie te stoppen. Ook de finale van het Volleybaldirect Open (NOJK) en de halve finales en finales van de regiobekers worden niet meer gespeeld.

  Voor meer informatie:

  Dit betekent dat ook alle reeds geplande CMV-/recreantentoernooien etc. die nu nog in de periode ná 6 april ingepland zijn ook uit het programma gehaald zullen worden.

   

  Update 22-3-2020: Update vanuit het bestuur

  Afgelopen week maakte de overheid bekend dat er in ieder geval t/m maandag 6 april niet gesport kan worden. Alle sportcomplexen in onze regio hebben dit besluit ook overgenomen en zijn derhalve ook gesloten. VC Volt volgt de maatschappelijke ontwikkelingen uiteraard op de voet en zal ook de communicatie met de Nevobo blijven onderhouden.

  Alle competitie wedstrijden zijn conform berichtgeving geschrapt. Hoe de rest van het trainingsseizoen 2019-2020 zal verlopen is op dit moment nog niet te zeggen.

  De onderstaande passage komt uit onze clubregels. Wanneer er een verandering in de huidige situatie optreedt, dan informeren wij alle leden via de website hoe wij om gaan met de maanden welke nog voor ons liggen.

  VC Volt hanteert als beleid dat er tot en met 30 april van het lopende volleybalseizoen door alle teams (jeugd, senioren en recreanten) getraind kan worden. Voor de maand mei wordt er in principe nog maximaal 1 x getraind per team. Voor de maand juni wordt er in principe niet getraind.

  Zorg goed voor je zelf en anderen en volg de maatregelen welke de overheid heeft uitgevaardigd op.

   

  Update 18-3-2020: Competities Topdivisie en lager gestopt

  De Nevobo heeft besloten dat alle competities van topdivisie en lager gestopt worden. Voor de Eredivisie is een alternatief play-off programma voorgesteld, dat, mits de omstandigheden het toelaten, eind april / begin mei kan worden gespeeld. Verder vraagt de volleybalbond haar leden om actief mee te denken hoe er voor het seizoen 2020-2021 een eerlijke competitie-indeling kan worden gemaakt nu er voor het huidige seizoen geen teams kampioen zullen zijn.

  Voor meer informatie:

   

  Update 15-3-2020: Geen wedstrijden, trainingen en bijeenkomsten t/m 6 april 

  In het verlengde van de overheidsmaatregelen die zondagavond zijn afgekondigd verlengt de Nevobo de afgelasting van ALLE volleybalwedstrijden, trainingen en bijeenkomsten t/m in ieder geval maandag 6 april.

  Volleybalverenigingen dienen daarnaast, net als alle andere sportverenigingen en onder meer ook scholen en kinderopvangcentra, hun deuren in deze periode te sluiten.

  Voor meer informatie:

   

  Update 14-3-2020: Vervolg competitie

  De Nevobo beraadt zich de komende dagen over de manier waarop de diverse competities en toernooien tot een goed einde worden gebracht.

  Wanneer er meer bekend is, zal dit hier gecommuniceerd worden.

   

  Originele bericht 11-3-2020:

  Naar aanleiding van de laatste berichtgeving rondom het Corona virus, volgt de Nevobo het advies van NOC*NSF op. De Nevobo adviseert daarnaast verenigingen zowel alle trainingen te annuleren als bijeenkomsten met grote groepen. Het bestuur van VC Volt neemt dit advies ook over.

  Dit betekent dat er per direct niet meer wordt getraind in alle sportzalen en dat in verband met het coronavirus alle volleybalwedstrijden in ieder geval t/m dinsdag 31 maart worden afgelast.

  Voor nadere informatie verwijzen we naar:

  Daarnaast lees je in het volgende bericht constant de meest actuele informatie:

   

  Reactie toevoegen

  Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.