Het eerste seizoen van VC Volt gaat beginnen!

Op vrijdag 15 juli zijn jullie allemaal van harte welkom geheten als lid van VC Volt / Flip Schoonmaak. Voor velen is de vakantieperiode nog bezig, maar voor een aantal is het nieuwe volleybalseizoen ook al weer begonnen. Het interim bestuur heeft donderdag 11 augustus weer bij elkaar gezeten om zorg te dragen voor een goede start van onze nieuwe vereniging. Bij een nieuw volleybalseizoen horen over het algemeen ook nieuwe / aangepaste spelregels. Deze zijn te vinden op de nevobo site en alle competitie spelende leden, coaches, trainers, scheidsrechters en zaalwacht verantwoordelijke dienen kennis te nemen van deze aanpassingen.

Vanaf 15 augustus zijn de nationale teams (D1/H1/D2) weer gaan trainen. Vanaf 22 augustus beginnen de volgende senioren teams weer met trainen (H2/H3/H4/H5/D5/D8/dames opleiding). Niet alle teams vangen aan per 22 augustus met trainen in verband met beschikbaarheid van de trainaccommodaties. Vanaf 29 augustus beginnen alle overige teams met trainen op alle trainingslocaties conform trainingsschema op de site www.vvlvc.nl. De nieuwe VC Volt website vcvolt.nl wordt momenteel gebouwd en binnenkort vrijgegeven.

Ook het concept wedstrijdprogramma is te vinden op de nevobo site. Hierbij is ook al rekening gehouden met een evenredige verdeling van de competitiewedstrijden verdeeld over Cuijk en Beers. Tot 1 september kunnen wedstrijddata en tijden gewijzigd worden zonder overleg met de tegenstander, dus mochten jullie nog rare dingen zien, laat als team even van je horen bij ons secretariaat. Er kan géén rekening worden gehouden met individuele voorkeuren en/of wensen.

Er komt, zoals vorige keer al aangekondigd, begin van het nieuwe seizoen een informatieboekje beschikbaar over de nieuwe club voorzien van informatie voor leden, ouders van jeugdleden en potentieel nieuwe leden. Dit boekje zal antwoord geven op vragen als: “hoe werkt het binnen onze nieuwe club en wie is waarvoor verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt”. Ook zal de jaar- en activiteitenkalender beschikbaar komen voor jong en oud met een eerste doorkijkje wat wij als club allemaal willen gaan organiseren en bijvoorbeeld op welke dagen de zaal gesloten is. Ook een openingsfeest / activiteit voor alle leden komt op de kalender te staan. Hoe en wat wij precies gaan organiseren, moet nog verder vormgegeven worden.

Om er zeker van te zijn dat wij iedereen binnen onze club kunnen bereiken via de e-mail of telefoon zal de ledenadministratie binnenkort iedereen individueel en per team benaderen om zo een 100 % kloppend beeld te verkrijgen. Hierbij worden ook de kledingmaten opgevraagd in verband met wedstrijdtenue en eventueel trainingspak. Voor VC Volt leden die nog niet getekend hebben voor een automatische incasso van de lidmaatschapscontributie, zal een formulier aangeboden worden welke getekend moet worden.

Inmiddels zijn er ook al contacten gelegd met een aantal potentiele kledingleveranciers en eventuele  shirt sponsoren inzake de nieuwe wedstrijdkleding in de nieuwe clubkleuren. Dit is een intensief proces en dient zorgvuldig doorlopen te worden in samenspraak met het bestuur en de kledingcommissie. Er heeft nog géén besluitvorming plaatsgevonden en dit proces zal nog enige maanden in beslag nemen en tot die tijd blijven alle team spelen in het huidige wedstrijdtenue. In samenspraak met de Kledingcommissie wordt nog bepaald welk team in welk tenue tijdelijk gaat spelen.

Zoals in het oorspronkelijke fusierapport te lezen was, zijn de 3 Dagelijkse Besturen samengevoegd tot interim bestuur tot aan de bestuursverkiezingen in 2017. De 9 Dagelijkse Bestuursleden van Shock ’82, Energo / Flip Schoonmaak en Dynamo hebben de volleybal portefeuilles (aandachtsgebieden) verdeeld met als doelstelling ervoor te zorgen dat de verschillende bestaande commissies van de voormalige volleybal-verenigingen in de komende maanden samenvoegen tot één en dat per commissie helder is waar deze voor staat, welke taken er per commissie uitgevoerd worden en wie actief is binnen welke commissie.

Een van de belangrijkste taken is daarbij het opstellen van een taak- en functieomschrijvingen op hoofdlijnen voor zowel de voorzitter van de commissie als de leden binnen de commissies, zodat ook een aantal vacatures op de korte termijn nog ingevuld wordt.

Dagelijkse Bestuur

Functie ad interim (a.i.)

Naam

Mailbox

Voorzitter

Wim Bruinenberg

Voorzitter@vcvolt.nl

Vice Voorzitter

Rogier van Gils

TC@vcvolt.nl

Penningmeester

Jordi Arts

Penningmeester@vcvolt.nl

Secretaris

Peter Lemmers

Secretariaat@vcvolt.nl

 

Algemeen Bestuur

Functie ad interim (a.i.)

Naam

Mailbox

Materialen- en accommodatie Commissie

Wim Bruinenberg

Materialencommissie@vcvolt.nl

Openingsfeest / activiteit

Wim Bruinenberg

Voorzitter@vcvolt.nl

Communicatie & PR Commissie

Wim Bruinenberg

Communicatie@vcvolt.nl

Kantine en bardienst Commissie

Rogier van Gils

Kantine@vcvolt.nl

Technische Commissie

Rogier van Gils

TC@vcvolt.nl

Arbitrage Commissie

Peter Lemmers

Arbitrage@vcvolt.nl

Wedstrijdzaken en zaalwacht Commissie

Peter Lemmers

Wedstrijdzaken@vcvolt.nl

Ledenadministratie & subsidie

Niek Neurkens

Ledenadministratie@vcvolt.nl

Sponsor Commissie

Rob Meijs

Sponsoring@vcvolt.nl

Jeugd Commissie

Toon Blom

Jeugdcommissie@vcvolt.nl

Kleding Commissie

Anita Ansems

Kledingcommissie@vcvolt.nl

Ondersteuning Bestuur

Anita Ansems

Communicatie@vcvolt.nl

 

 

 

Technische Commissie Jeugd en Mini’s

Toon Blom

TC-Jeugd@vcvolt.nl

Technische Commissie Recreanten

Matthijs van Els

TC-Recreanten@vcvolt.nl

Technische Commissie Dames

 

TC-Dames@vcvolt.nl

Technische Commissie Heren

 

TC-Heren@vcvolt.nl

 

 

 

Webmaster

 

Webmaster@vcvolt.nl

De activiteiten- en cultuur commissie staat niet als zodanig in bovenstaand overzicht, maar is een vast agendapunt van het Dagelijkse en Algemeen Bestuur en de resultaten komen tot uiting in de eerder vermelde jaar- en activiteitenkalender van VC Volt.

Alle bestaande e-mailboxen van Shock ’82, Energo Flip Schoonmaak en Dynamo worden in de komende periode afgebouwd en per 17 augustus worden alleen de nieuwe mailboxen nog gebruikt.

De kantine in De Kloosterhof in Beers staat al bijna 15 jaar garant voor ontspanning en gezelligheid binnen Energo / Flip Schoonmaak. Met de fusie is de kantine daarmee een onderdeel geworden van onze nieuwe club VC Volt / Flip Schoonmaak en staat naast gezelligheid voor en na de trainingen en wedstrijden ook garant voor de nodige extra inkomsten voor onze vereniging. Deze extra inkomsten vloeien 1-op-1 terug naar onze clubkas en zorgen er mede voor dat wij financieel gezond zijn en vooral blijven. Naast onze club maken ook andere huurders van de Kloosterhof gebruik van de kantine diensten en ook deze inkomsten zijn voor onze clubkas.

Met de Stichting Beheer Gemeenschapsaccommodatie Beers (de exploitant van De Kloosterhof) zijn contractuele afspraken gemaakt met wederzijdse inspanningsverplichtingen. VC Volt / Flip Schoonmaak is verantwoordelijk dat de kantine bemenst is op doordeweekse dagen vanaf 20:00 uur tot einde zaalhuur en in de weekenden tijdens bv de volleybalwedstrijden. Vanaf 20:00 uur is VC Volt ook eindverantwoordelijk voor de gehele accommodatie en sluiten deze einde avond ook netjes af. Overdag verzorgt de Stichting deze beheertaken en de bardienst.

Energo / Flip Schoonmaak heeft al verschillende methodes gebruikt voor het efficiënt en effectief plannen van de doordeweekse en weekend barbezetting. De ene methode werkt beter dan de ander. De beste methode blijkt toch een vast team van een aantal vrijwilligers die iedere 4 weken één bardienst draaien. De maandagavond is hier een sprekend voorbeeld van. Tot nu toe is het niet gelukt om voor alle doordeweekse avonden een vast vrijwilligersteam bereid te vinden en om die reden heeft het bestuur van VC Volt / Flip Schoonmaak besloten het anders te gaan doen bij aanvang van het nieuwe seizoen 2016-2017. Er volgt komende week nog een aparte mail over de bardienst bezetting naar alle senioren en recreantenleden van VC Volt / Flip Schoonmaak en het betreft hier 1 á 2 avonden per volleybalseizoen per persoon eventueel gezamenlijk uit te voeren.

VC Volt / Flip Schoonmaak kan niet zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers. Mocht jij het leuk vinden om ons te helpen met het bouwen aan het fundament van onze nieuwe club, maak je belangstelling dan kenbaar via dit mailadres onder de noemer: “vele handen maken licht werk“: secretariaat@vcvolt.nl. Op diverse plekken binnen de nieuwe club kunnen wij nog zeker wat extra leden gebruiken en aan een functie- en taakomschrijving wordt gewerkt.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA