Bestuur en commissies

Inhoudsopgave

 

Actuele vacatures

VC Volt heeft momenteel de volgende vacatures voor vrijwilligers. Help jij ook mee onze vereniging draaiende te houden?

  • Voorzitter / lid Activiteiten Commissie
  • Voorzitter / lid Materialen- en accommodatie Commissie
  • Voorzitter / lid Minitoernooien Commissie
  • Voorzitter / lid Sponsor Commissie
  • Lid Arbitrage Commissie
  • Lid Arbitrage Commissie (wedstrijd zaken)
  • Lid Feest Commissie
  • Vrijwilligers Coördinator
  • Bestuurslid Algemene zaken

Wil je weten wat een bepaalde functie inhoudt of hoeveel inzet die vraagt? Neem gerust contact op met de voorzitter van de betreffende commissie, of met vicevoorzitter@vcvolt.nl. Vraag naar de functiebijschrijving. Die bevat voor elke activiteit een detailomschrijving.
 

Bestuur

Functie

Naam

E-mail

Telefoon

Voorzitter

Sander Bosch

voorzitter@vcvolt.nl

06-22493500

Vicevoorzitter

Rogier van Gils

vicevoorzitter@vcvolt.nl / privacy@vcvolt.nl

06-51212964

Penningmeester

Dave Ansems

penningmeester@vcvolt.nl

06-53170425

Secretaris

Peter Lemmers

secretariaat@vcvolt.nl

06-16319830

Bestuurslid Algemene Zaken Vacant (geen)

Vacature. Meld je aan!

Commissies

Commissie

Naam

E-mail

Activiteiten Commissie

Voorzitter
Harry Siebers (ad interim)
Vacature. Meld je aan!

Leden
Joost Bolder,
Toon Blom,
Yolanda Corbeek
Vacature. Meld je aan!

activiteitencommissie@vcvolt.nl

Arbitrage Commissie

Voorzitter
Peter Lemmers

Leden
Vacature. Meld je aan!

arbitrage@vcvolt.nl

Communicatie & PR Commissie

Voorzitter
Wim Bruinenberg

Leden
Dennis Hendriks,
Gerben van Erkelens

communicatie@vcvolt.nl

Feest Commissie

Vacature. Meld je aan!

feestcommissie@vcvolt.nl

Kantine en bardienst Commissie

Voorzitter
Harry Siebers

Leden
Jolande van den Broek

kantine@vcvolt.nl

Kleding Commissie

Voorzitter
Anita Ansems

Leden
Louise Barneveld,
Yolanda Corbeek

kledingcommissie@vcvolt.nl

Ledenadministratie & subsidie

Anita Ansems

ledenadministratie@vcvolt.nl

Materialen- en accommodatie Commissie

Voorzitter
Rogier van Gils
Vacature. Meld je aan!

Leden
Albert van den Boogaard,
Daan ten Haaf
Vacature. Meld je aan!

materialencommissie@vcvolt.nl

Minitoernooien Commissie

Voorzitter
Renske Hendriks
Vacature. Meld je aan!

Leden
Floris Verschuren,
Harry Siebers,
Maurits Badal,
Michelle Pouwels,
Renske Hendriks
Vacature. Meld je aan!

tc-minis@vcvolt.nl

Sponsor Commissie

Voorzitter
Rogier van Gils,
Wim Bruinenberg
Vacature. Meld je aan!

Leden
Vacature. Meld je aan!

sponsoring@vcvolt.nl

Technische Commissie

Voorzitter
Rogier van Gils

tc@vcvolt.nl

Technische Commissie Dames

Voorzitter
Roel Gerritsma

Leden
Louise Barneveld

tc-dames@vcvolt.nl

Technische Commissie Heren

Voorzitter
Rogier van Gils

Leden
Martin Driessen

tc-heren@vcvolt.nl

Technische Commissie Jeugd en Mini's

Voorzitter
Kürşat Kalin (jeugd),
Renske Hendriks (mini's)

Leden
Bianca Hendriks,
Harry Siebers,
Linda de Vries,
Mariska Coenen,
Rianne Engels

tc-jeugd@vcvolt.nl,
tc-minis@vcvolt.nl

Technische Commissie Recreanten

Voorzitter
Toon Blom

Leden
Christien Gerritsma

tc-recreanten@vcvolt.nl

Webmaster

Dennis Hendriks,
Gerben van Erkelens

webmaster@vcvolt.nl

Wedstrijdzaken en zaalwacht Commissie

Voorzitter
Peter Lemmers

Leden
Pieter ten Haaf

wedstrijdzaken@vcvolt.nl

Vertrouwenspersoon

VC Volt is een club waar je welkom bent om te volleyballen. Naast het volleyballen, spelen ontmoeten, gezelligheid, ontwikkelen én verbondenheid een grote rol. Volleyballen bij VC Volt is dan ook heerlijk!

Dit alles kan natuurlijk alleen maar in een veilige en vertrouwde omgeving. En gelukkig hebben we deze omgeving bij VC Volt! Toch willen we er ook voor jou zijn als er iets voorvalt binnen onze club wat je kwetst of als er iets gebeurt wat voor jou erg gevoelig ligt. Het is natuurlijk altijd het beste om dit eerst te bespreken met de persoon die het betreft. Soms is dit te lastig of lukt het niet en dan kun je terecht bij een trainer, commissielid of bestuurslid.

In een enkel geval vindt er ongewenst gedrag plaats waarbij deze stap misschien te groot is. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: pesten, verbaal of fysiek geweld, discriminerende opmerkingen, maar ook seksueel (macht)misbruik of seksuele intimidatie. In deze uitzonderingssituaties kun je natuurlijk ook bij het bestuur terecht. Maar wellicht is het fijn om in zo’n geval een vertrouwenspersoon te kunnen spreken. Bij een vertrouwenspersoon kan je terecht voor een luisterend oor, voor hulp, ondersteuning en advies als het gaat om het samen zoeken naar mogelijkheden om de situatie zo goed mogelijk aan te pakken. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Mocht het zijn dat er iets gebeurt waarvan de vertrouwenspersoon vindt dat het bestuur op de hoogte dient te zijn, dan zal deze persoon zorgen voor een filterfunctie. Dit zal altijd integer en vertrouwelijk plaatsvinden in overleg met de betrokkene(n).

De vertrouwenspersonen binnen VC Volt zijn:

Marianne Rutten mariannerutten@planet.nl
Ser ten Haaf ser_tenhaaf@hotmail.com