Kantine

VC Volt huurt van de Stichting Beheer Gemeenschapsaccommodaties Beers de kantine in sporthal De Kloosterhof in Beers. Dit betekent dat VC Volt verantwoordelijk is voor het beheer van de kantine. Deze kantine is een zeer belangrijke inkomstenbron voor onze volleybalclub.

Door de weeks wordt de kantine bemenst tot 20:00 uur door medewerkers van de Stichting Beheer Gemeenschapsaccommodaties Beers. Vanaf 20:00 uur is VC Volt verantwoordelijk voor het beheer van de kantine, dus de bezetting van de kantine en het sluiten van De Kloosterhof. Als er activiteiten (volleybalwedstrijden of andere evenementen) plaatsvinden in het weekend is VC Volt ook verantwoordelijk voor de bezetting van de kantine en het beheer van de accommodatie.

We werken met ingang van het seizoen 2017-2018 met een digitaal planningssysteem voor kantinediensten. Leden en ouders van jeugdleden kunnen via dit systeem zelf kantinediensten inplannen en/of ingeplande diensten terug zien.

Inloggen gaat als volgt:
1.    Ga naar: mijn.bardiensten.nl/vcvolt.
2.    Gebruikersnaam is je bondsnummer (of van je kind).
3.    Wachtwoord is je geboortedatum of van je kind (bijvoorbeeld 1950-11-01).

Inplannen kantinedienst:
1.    Ga in menu Diensten naar Invullen Dienst.
2.    Een groen vlak bij een dienst betekent dat deze nog vrij is. Een rode balk betekent dat deze al is ingepland.
3.    Klik op een groen vlak om jezelf voor die kantinedienst in te plannen.
4.    In menu Diensten, onder Mijn Diensten, is een overzicht van jouw ingeplande kantinediensten te vinden.

Iedereen die kantinedienst draait dient in het bezit te zijn van een NOC*NSF Instructie Verantwoord Alcohol schenken certificaat. Via www.nocnsf.nl/iva kom je bij de online instructie. Bij Doe de test dient voor email-adres barverantwoordelijke het emailadres van de Kantine commissie ingevuld te worden (kantine@vcvolt.nl) invullen en voor naam barverantwoordelijke dient 'Kantinecommissie VC Volt' ingevuld te worden. Dit zodat het certificaat ook bij VC Volt terecht komt.

Een geprinte lijst van de ingeplande kantinediensten vind je op het prikbord van de kantine in De Kloosterhof.

Mocht je voor een kantinedienst eerst uitleg willen over de invulling van de kantinedienst dan ben je altijd welkom op een woensdagavond. Op deze avond wordt de kantinedienst standaard door en vaste groep gedraaid. Deze zijn graag bereid om je uitleg te geven.

Wij zijn natuurlijk voor vragen of onduidelijkheden per mail bereikbaar via kantine@vcvolt.nl.