Privacy beleid

Op 25 mei 2018 is EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG) in werking getreden. Ook wij als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. Op deze pagina leest u op welke wijze VC Volt dit heeft geregeld en hoe wij toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

VC Volt heeft de volgende zaken geregeld:

  • Er is een privacy-beleid opgesteld waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd en waarin beschreven staat welke persoonsgegevens wij vastleggen en met welk doel. Dit beleidsstuk is onder aan deze pagina te downloaden.
  • Er is een privacy-verantwoordelijke/privacy-persoon benoemd in het dagelijks bestuur waar iedereen terecht kan voor vragen en klachten. Dit is het bestuurslid Algemene Zaken (privacy@vcvolt.nl).
  • Alle vrijwilligers die actief werken met de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • Er zijn richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met de verspreiding van persoonsgegevens voor onze vrijwilligers (geen ledenlijsten op papier in de sporthal, alleen mailen in BCC etc.).
  • Alle computers waarop de gegevens worden verwerkt worden continue voorzien van de laatste beveiligingsupdates en virusscanners.
  • Uw gegevens worden alleen verstrekt aan de Nevobo en/of VRC Boxmeer, en aan geen enkele andere externe partij.

Met het aangaan van het lidmaatschap hebt u als lid toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens in de ledenadministratie en de verstrekking van deze gegevens aan de Nevobo en/of VRC Boxmeer.

In het kader van de AVG moeten wij wel aan u vragen of u bezwaar heeft tegen het gebruik van geschikt fotomateriaal waarop u als lid kan zijn afgebeeld in het kader van activiteiten van onze vereniging. Dit betreft bijvoorbeeld teamfoto’s, foto’s van wedstrijden of evenementen. Deze foto’s zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden die passen binnen de doelstellingen van onze vereniging. Indien u geen toestemming verleent zullen wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat u op foto’s wordt afgebeeld maar hierbij vragen wij ook uw eigen medewerking. Als er bijvoorbeeld een teamfoto wordt gemaakt, is het ook uw eigen verantwoordelijkheid om aan te geven dat u hier niet op afgebeeld wilt worden.

Mocht u geen toestemming willen verlenen voor het gebruik van fotomateriaal, dan willen wij u vragen om het antwoordformulier onder aan deze pagina ondertekend aan ons te retourneren. Dit kan per post (VCVolt, Putselaarstraat 5a, 5443 NG Haps) of per mail (privacy@vcvolt.nl). Voor leden onder de 16 jaar moet dit formulier ondertekend worden door één van de ouders.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en u ervan overtuigd te hebben dat het bestuur van VC Volt alles doet wat in zijn vermogen ligt om de privacy van u als lid goed te waarborgen. Toch kunnen wij ons ook goed voorstellen dat bovenstaande nog vragen en/of onduidelijkheden oproept. Neem in dat geval contact op met onze privacy-persoon binnen het bestuur via privacy@vcvolt.nl.