Vereniging

Inhoudsopgave

 

Inleiding

Het goud van onze verenigingen zijn de trouwe volleyballeden, supporters en vele vrijwilligers. Het goed gevuld behouden van de competitie spelende teams, leden een perspectief bieden op hun eigen niveau binnen onze vereniging, het invulling geven aan een sterke jeugdopleiding en het verlichten van de werkdruk van de vrijwilligers zijn dan ook de belangrijkste redenen waarom in 2016 is besloten tot een fusie tussen vollybal verenigingen Energo Flip Schoonmaak, Shock '82 en Dynamo en de vorming van Volleybalclub Volt. VC Volt wil het mogelijk maken iedereen in het Land van Cuijk te laten volleyballen.

VC Volt is een van de grootste volleybal verenigingen in de regio. Dat is iets om trots op te zijn. De vele trouwe sponsoren dragen de vereniging al jaren lang een enorm warm hart toe zowel op gebied van naamsbekendheid als uit goede wil. Dit gebeurt door middel van borden in de sporthal en eigen kantine, kleding- en naam sponsoring en advertenties. Naast de inkomsten op gebied van de ledencontributie, is sponsoring voor onze vereniging van enorm belang om zo ook te blijven investeren in een goede jeugdopleiding, zodat de continuïteit op gebied van het volleybal in de regio naar de toekomst geborgd is en blijft.

 

Wat wil VC Volt zijn?

 • Een gezellige, sfeervolle, energieke, brede, aantrekkelijke en financieel gezonde volleybal vereniging die de volleybalsport aanbiedt voor jong en oud. Wij willen de condities verschaffen waaronder leden optimaal kunnen sporten, hetzij prestatief, hetzij recreatief.
 • Een vereniging die kwalitatief goed volleybal biedt, waarbij zowel de dames- als de herentak in prestatief opzicht beide een volwaardige rol krijgen o.a. door een breed scala aan speelniveau (ook wel gesloten lijnen genoemd).
 • Een vereniging die gaat voor het continueren van een gedegen jeugdopleiding met voldoende aandacht voor zowel het recreatieve als het prestatieve aspect.
 • Het uitbreiden van de activiteiten van de jeugdafdeling teneinde meer sportieve recreatie aan de jeugd in de regio te kunnen bieden.
 • Een goed vrijwilligersbeleid.
 • Optimaal (waar mogelijk) benutten van de verschillende accommodaties.
 • Scheppen van een gezonde concurrentiepositie ten opzichte van andere verenigingen in de wijdere regio.
 • Zorg dragen voor een goed beleids- en organisatieplan voor de vereniging.
 • Openstaan voor een breed publiek, zonder onderscheid in godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, politieke gezindheid of welke grondslag dan ook, zij het tegen een achtergrond van een maatschappelijk, sociaal verantwoord normbesef.
 • Waarde hechten aan dat leden naast hun sportieve ontwikkeling, zich ook persoonlijk en binnen de sociale context van de vereniging kunnen ontplooien.

 

Ere leden

Op deze pagina vindt u een overzicht van ere leden van VC Volt. Het gaat om leden of oud-leden van VC Volt (of van de voormalige volleybalverenigingen Energo, Shock '82 en Dynamo), die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en daarom door de Algemene Ledenvergadering tot erelid zijn benoemd.

Ere leden

 • Arnold de Klein
 • Betsy Janssen-Bens
 • Hans Reijnen
 • Harrie Bens
 • Henk Bens
 • Henk Willems
 • Jan Linders
 • Joan Hirdes-Herrings
 • Karel Janssen
 • Peter Lemmers
 • Pieter ten Haaf
 • Rene Berends
 • Riet Claassen-Cuppen
 • Toon Blom

In memoriam

 • Anny Cuppen
 • Jos van den Heuvel
 • Louis Mulders
 • Toon Boomsema

 

Historie

VC Volt

Fusie

Vrijdag 13 mei 2016 zal de boeken in gaan als een historisch moment voor het volleybal in het land van Cuijk. De leden van Energo / Flip Schoonmaak (uit Beers), Shock ’82 (uit Cuijk) en Dynamo (uit Grave) hebben ingestemd met de fusie, waar anderhalf jaar hard door betrokkenen aan is gewerkt. De leden hebben het voorstel tot fusie massaal gesteund en dat is iets waar men bij de drie verenigingen zeker trots op mag zijn. Met dit prachtige resultaat komen de drie clubs als Volleybal Club Volt in één keer de top 40 binnen van de grootste Volleybal Verenigingen van Nederland.

Naam, kleuren en logo

De nieuwe vereniging heeft als tijdelijke werknaam Volleybal Vereniging Land van Cuijk (VV LVC) meegekregen. Onder alle leden is een prijsvraag uitgeschreven om te komen tot één nieuwe naam, nieuwe clubkleuren en een nieuw logo. Donderdag 23 juni 2016 tijdens de bestuursvergadering zijn alle inzendingen door de jury, bestaande uit de Dagelijkse Bestuursleden van Energo / Flip Schoonmaak, Shock ’82 en Dynamo beoordeeld. 52 inzendingen en totaal 109 voorgestelde namen hebben de revue gepasseerd. Door middel van 5 stemrondes is uiteindelijk de winnende naam vastgesteld.

Vanaf 1 juli 2016 is de tijdelijke werknaam VV Land van Cuijk (VV LVC) gewijzigd in de definitieve nieuwe naam: Volleybal Club Volt (VC Volt). Alle 3 de verenigingen hebben iets met energie of het opwekken daarvan te maken. Volt is een korte, krachtige, vlotte en moderne naam die raakvlakken heeft met onze 3 verenigingen, maar ook met de volleybalsport in het bijzonder. Onze mooie sport is explosief, dynamisch en snel. 3 aspecten die in VC Volt naar voren komen. Er waren meerdere inzendingen voor VC Volt binnengekomen en de jury heeft uiteindelijk Bob Bruinenberg verkozen tot winnaar.

Ook over de voorgestelde clubkleuren was de jury unaniem: oranje en blauw. De prijsvraag heeft geleid tot een aantal mooie bruikbare voorstellen voor een nieuwe logo. Een aantal leden is benaderd om hierover mee te denken en te ontwerpen. Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen voor een ontwerp van Gerben van Erkelens, de webmaster van Energo / Flip Schoonmaak.

Oprichting

Donderdag 14 juli 2016 zijn de nieuwe statuten getekend door de voormalige voorzitters van Shock ’82, Energo / Flip Schoonmaak en Dynamo in het bijzijn van de notaris en is de oprichting van VC Volt officieel een feit.

Eerste seizoen

In het begin van het seizoen 2016/2017 komt een informatieboekje beschikbaar over de nieuwe club voorzien van informatie voor leden, ouders van jeugdleden en potentieel nieuwe leden. Dit boekje zal antwoord geven op vragen als: "hoe werkt het binnen onze nieuwe club en wie is waarvoor verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt". Ook zal de jaar- en activiteitenkalender beschikbaar komen voor jong en oud met een eerste doorkijkje wat wij als club allemaal willen gaan organiseren en bijvoorbeeld op welke dagen de zaal gesloten is. Daarnaast komt er een openingsfeest voor alle leden.

Energo

Beginjaren

In Beers werd in de jaren 58 tot en met 60 al volleybal gespeeld. Het waren de gebroeders Peters, Smits en Wagemans. Zij speelden onder de naam Bevoc. In november 1960 ging een jongere generatie van start; namelijk jonge dames die al een beetje volleybal speelden. Eerlijkheidshalve moet geschreven worden, dat Anny Cuppen hierin het grootste aandeel heeft geleverd. Als eerste trainer fungeerde Jan Arts uit Cuijk. De trainingen vonden plaats in de gymzaal te Linden. Op 3 juli 1961 werd de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Bij de bestuursverkiezing werden 60 stemmen uitgebracht. Hieruit blijkt dat de vereniging in amper één jaar tijd al een fors ledenaantal bezat. De samenstelling van het eerste bestuur was als volgt:

Voorzitter: Joop Walk
Secretaresse: Anny Cuppen
Penningmeesteresse: Gert Bardoel
Lid: Mieke Goossens

Vermeldenswaardig is wel de contributie van toen. Voor senioren was dat fl. 1,50, voor junioren fl. 0,50 en voor vakantieleden fl. 0,75 per maand.

Het eerste seizoen kwam Energo met één damesteam uit. Dit team, bestaande uit: Doortje Gerrits, Anneriet Walk, Nel Cuppen, Jeanne Schoenmakers, Nel Nabuurs, Toos Cuppen en Gert Badoel, behaalde in het seizoen 61/62 de eerste titel in de tweede klasse. In seizoen 62/63 ging Energo met vijf teams van start, waaronder ook een jongens juniorenteam. Het seizoen daarna moest men al activiteiten houden om het batig saldo van fl. 48,79 op te schroeven. Door een donateursactie en door gezellige cabaretavonden werd het op fl. 453,49 gebracht.

Het bestuur bestond in seizoen 63/64 uit:

Anny Cuppen,
Jeanne Schoenmakers
en Nel Walk.

In seizoen 64/65 begon de legendarische Toon Boomsma met het fluiten van vriendschappelijke wedstrijden. Energo speelde met zeven teams in de competitie en in het bestuur zaten: Anny Cuppen, Fran Ghijssen, Jos Wagemans, Mien van Hoek en Jos Grutters. Het belangrijkste in dit seizoen was het in gebruik nemen van de nieuwe gymzaal in Beers. Over het seizoen 65/66 valt weinig te melden. Er kwam een trainer in de persoon van Frans van de Kamp. deze promoveerde met het eerste damesteam naar de overgangsklasse. Zij speelden de wedstrijden in Grave. Martien Gerits volgde hem daarna op. In seizoen 67/68 startte de oudste en vaste supporter Toon Boomsma met een papieractie. Dit werd een groot succes. Tot 1982 heeft men in Beers papier opgehaald voor Energo.

Hiermede zijn we gekomen bij het seizoen 68/69. Dit werd een waar succesjaar. Dames 1 promoveerde onder Martien Gerits naar de hoofdklasse. In dit team speelden Trudy Bardoel , Greet Nabuurs, Trudy van den Heuvel, Toos en Anny Cuppen, Hermien van Bree, José Bardoel en Marianne Thijssen. Het eerste heremteam promoveerde naar de promotieklasse. Verder werden nog drie teams kampioen. Het seizoen daarna werd Dhr. Ambaum trainer van de dames en Dhr. Siebers trainer van Heren 1. Vermeldenwaardig in het licht van de leden is welke contributie geïnd werd. De senioren betaalden fl. 3,00, de junioren betaalden fl. 2,00 tot fl. 2,50 per maand. Ook kwam er in dit seizoen een nieuw bestuur met o.a. Jos van den Heuvel, Martien Gerits en Jan Halders. Deze laatste werd in het lopend seizoen door verhuizing vervangen door Henk van de Oosterkamp. Deze bepaalde jarenlang, in allerlei bestuursfuncties, het gezicht van de vereniging. Het eerste Herenteam ging in dit seizoen samenwerken met Dynamo in Velp, zodat in Beers een eerste klasse team overbleef.

Het seizoen 70/71 startte Energo met tien teams. Dames 1 trainde en speelde in de sporthal in Wijchen. Het jaar daarna wist het tweede herenteam met o.a. Wim Grutters, Jan Cuppen en Wim Nabuurs het wereldduurrecord volleyballen op 13 uur te zetten. Ook Toon Boomsma maakte zich zeer productief door het verhuren van zelfgemaakte netten.

Het seizoen 72/73 werd het grootste succesjaar van Energo. Het eerste damesteam wist, met behulp van een steeds grotere supportersschare, tot de eredivisie door te dringen. Dit team werd aanvankelijk getraind door Dhr. Ambaum, maar halverwege het seizoen werd dit overgenomen door Pieter Murphy. Gemeld moet wel worden dat dit team danig versterkt was met vier speelsters van het failliete DOS uit Den Bosch. Er werd ook een supporterscommitee opgericht door de heren Cor grutters, Wim Nabuurs, Pieter ten Haaf , Jos Grutters en Willem Janssen. Dit heeft tot 1981 bestaan. Zij begonnen allerlei acties, waaronder het familietoernooi, dat nog steeds bestaat. Ook Heren 1 werd kampioen. In dit team speelden o.a. Henri Smits, Adri Noy, Pierre van de Ven, Hemmy Willems en Peter Peters. Verder werden Dames 2 en Heren 2 kampioen.

Het volgende seizoen 72/73 speelden de teams die niet meer in Beers mochten spelen hun wedstrijden in Boxmeer. Damestrainer werd Pieter Vonk. Het grote probleem werden nu de financiën. Er werd een commissie gevormd die voor voldoende geldmiddelen moest zorgen. Dit lukte gedeeltelijk. Men bleef zoeken naar idealere mogelijkheden, die tenslotte zouden leiden tot een fusie en sponsoring. Deze kwam in 1974 tot stand. Er werd gefuseerd met Activia uit St. Anthonis en Chicopee te Cuijk werd de sponsor. Men ging spelen onder de naam Chicopee AEC. Er werd een sectie hoofdteams gevormd met een hoofdbestuur. Daaronder resorteerden de secties AEC Beers, St. Anthonis en ook Haps, welke sectie vanuit Beers opgericht werd. Drie jaar lang draaide de vereniging onder de naam Chicopee AEC. Er werden grote successen geboekt. Dames 1 werd in 1975 en 1976 tweede van Nederland in de eredivisie. Dit onder trainer Pieter Vonk. In 1976 werd zelfs europacup gespeeld, waar men echter de eerste ronden, tegen Wisla Krakow, niet overleefde.

Ook de herensectie leefde op. Door bundeling van talenten uit de streek begon Pieter Murphy aan een goed team te bouwen. Men bereikte binnen vier jaar de eerste divisie. Pieter Murphy werd opgevolgd door Toon van de Burgt. De eerste jaren van de fusie waren succesvol. Er kwam echter steeds meer oppositie vanuit St. Anthonis tegen de fusie. In 1977 ging deze sectie weer apart spelen onder de naam Activia. Zo werd de naam veranderd in Chicopee Energo. In 1976 was men al gaan spelen in de nieuwe sporthal van Cuijk. Ook alle seniorenteams die tot dan toe nog in Beers speelden, moesten naar Cuijk. De jeugd en ook het recreantenvolleybal bleven in Beers. Het cotact tussen deze laatste groepen en de senioren werd helaas steeds minder.

In 1979 besloot Chicopee het sponsorcontract te beëindigen. Er brak nu een tijd aan van zeer grote financiële zorgen. Men probeerde door allerlei acties het hoofd boven water te houden. De achterban begon steeds meer bezwaren te uiten tegen het feit dat elke cent naar de hogere teams ging. Vandaar dat de sectie Haps besloot om onder de naam Havoc zelfstandig door te gaan. Ook werden het eerste herenteam en het tweede damesteam uit de eerste divisie teruggetrokken. In het seizoen 80/81 werd door het bestuur, de heren Theo Kanters, Sjaak van Daal, Jan Cuppen, Pieter ten Haaf en Guus de Jong, besloten de vereniging te saneren. Alle hogere teams zouden worden teruggetrokken en in Beers zou men met de jeugd, de recreanten en twee laag spelende seniorenteams verder gaan.

Door Pieter ten Haaf werden verschillende mensen benaderd om een nieuw bestuur te vormen en zo Energo draaiende te houden. Dit bestuur, bestaande uit: Henk Walk, Henk Mijnsbergen, Hans Jacobs, Wim Grutters, Jos van den Heuvel en Maria Cuppen hebben in feite Energo heropgericht. Zij vormen in 1985, samen met Anny Geraets, nog steeds het bestuur van Energo.

Voorheen is geschreven dat alle hogere teams teruggetrokken zouden worden. Dit klopt niet helemaal. Twee weken voordat dit zou gebeuren werd door de heren Cor Grutters en Ad van Veldhoven een sponsor voor dames 1 gevonden. Celtona te Cuijk ging dit team sponsoren. Celtona VVC bleef twee jaar in Cuijk spelen. In 1983 werd gefuseerd met Explosie uit Boxmeer en werd verder gegaan onder de naam Celtona VCE. In Beers, bij Energo, zat men ook niet stil. Eind 1983 kwam er eindelijk, na 10 jaar wachten, een sportzaal. Dit bleek een enorme stimulans voor volleyballend Beers. Er kwamen steeds meer nieuwe teams bij. Het ledental steeg tot boven de 200 leden. Er werden alweer kampioenschappen behaald en eindelijk, na jaren zwerven in de buurt, speelde nu iedereen op dezelfde plaats in Beers.

De vereniging bestond nu uit de volgende teams:

Senioren: 6 teams, waarvan Dames 1 en Heren 1 beiden spelen in de tweede klasse
Junioren: 3 teams en nog 32 jeugdleden die aan minivolleybal doen
Recreanten: 9 teams, waarvan de meeste een bijzondere naam hebben, zie hieronder: Energo Troef 1, Energo Troef 2, Energo Flop, Energo Knip, Energo Drop, Energo Gupkes, Energo Ladies, Energo Schutters, Energo ???????

Met zo’n zaal en met zulke enthousiaste en kundige mensen, want iedereen in Beers wist, na toen 25 jaar volleybal, wat volleybal was, ging Energo een gezonde toekomst tegemoet. In 1981 waren er, na de sanering van de club, ongeveer 120 personen, vooral recreanten, lid van Energo. Bij het 25-jarig bestaan had Energo 200 leden en in 1990, bij het 30-jarig bestaan, had Energo 275 leden. Die groei zat hem vooral bij de jeugd. De start van het minivolleybal in 1984 is een gouden greep gebleken. In de jaren 80-90 bestaat de miniafdeling uit ongeveer 60 basisschoolkinderen die, op 12-13 jarige leeftijd, een dusdanig niveau bereiken dat zij met voldoende techniek bij de aspiranten kunnen starten.

Ook de aanpak van deze jeugdteams was wat meer op niveau gekomen, hoewel de gezelligheid een belangrijk punt blijft. Zo levert Energo in 1990, van alle clubs in district 21, het grootste aantal geselecteerde jeugdspelers en -speelsters aan dat zelfde district; wordt er meegedaan aan Nederlandse minikampioenschappen en clubkampioenschappen en spelen de meisjes in de Spike-Cup zelfs tegen eredivisie verenigingen. Sfeer blijft evenwel een grote rol spelen en zeker bij de jeugd. Zo wordt er ieder jaar een jeugdkamp georganiseerd (in 1990 al voor de 30e keer; wanneer en waar was de eerste keer?). Belangrijke initiatiefnemers van de kampweek zijn in die tijd geweest: Ton Roelofs, Annemieke de Kleijn, Paul van Daal en Gerard van de Heuvel.

Bij de senioren zijn in die tijd ook grote vorderingen gemaakt. Dames 1 promoveerde in 1986 naar de eerste klasse en later zelfs naar de promotieklasse. Ook heren 1 promoveerde naar de eerste klasse. De overige teams daaronder vulden de klassen goed op door kampioenschappen van o.a. dames 2 en heren 2, zodat er een goede opbouw was. Totaal werd er toen met 12 teams senioren en jeugdcompetitie gespeeld.

De recreantenafdeling

Deze heeft in Beers altijd een grote rol gespeeld. In 1990 zit er zelfs weer groei in en is het recreantenaantal gestegen tot boven de 100. Er wordt met 10 teams meegedaan aan de recreantencompetitie. Enkele veranderingen eind jaren 80: Jos van den Heuvel werd bestuurslid senioren en werd later opgevolgd door Henk Hermens. De naam van alle recreantenteams werd gewoon Energo, hoewel sommigen nog steeds spraken over: Knip, Drop en Schutters. Buiten de competitie en het minivolleybal organiseerde Energo ook jaarlijks evenementen waaraan ook mensen buiten de vereniging meedoen. Zo is er het familietoernooi, in 1990 reeds 18 jaar oud en in 1987 definitief overgenomen van het supporterscommittee. In 1985 is men wel gestopt met het jaarlijkse buitentoernooi, maar daarvoor in de plaats is sinds de viering van het 25 -jarig bestaan van Energo het Buurttoernooi gekomen. Sinds 1989 werd er ook een recreantentoernooi gehouden. Verder werden er jaarlijks allerlei dingen georganiseerd zoals: instuiven en evenmenten voor de jeugd. In het voorjaar van 1988 werd gestart met een clubblad. De naam werd een historische: Prognose. De mensen van het eerste uur: Jolanda ter Sluysen, Marieke v.d. Besselaar, Joop van Daal en Gerard v.d. Heuvel hebben , samen met vele anderen, bewezen dat een clubblad onmisbaar was; zowel voor allerlei informatie als voor de sfeer. In 1988 trad Henk Walk af als voorzitter en werd hij opgevolgd door Pieter ten Haaf. Henk was de laatste van de groep bestuursleden die in 1981 de draad weer op pakten, op Jos v.d. Heuvel na, natuurlijk die nog steeds bestuurslid was. Verder waren er jaarlijks mutaties, maar alle vacatures konden steeds naar wens worden opgevuld. Er kwam indertijd op bestuurlijk vlak een verschuiving. Deed men eerst “alles met zijn allen”, later ontstond er een organisatie met voor ieder bestuurslid eigen taken en voor sommigen een eigen commissie. In 1990 bestond het bestuur uit:

Voorzitter: Pieter ten Haaf
Secretaresse: Wil Tromp
Penningmeester: Joop van Daal
Kascommissie: Ser ten Haaf & Jo de Groot
Senioren: Jos van den Heuvel
Technische commissie: Willemien ten Haaf en Henri Smits
DBA Scheidsrechter: Henri Smits
Jeugd: Henriëtte Claassen
jeugdcommissie: Willemien van Hees, Anny Geraets en Pieter ten Haaf
Recreanten: Henk Hermens
Pers en Publiciteit: Gerard v.d. Heuvel
Redactie Prognose: Joop van Daal, Marieke v.d. Besselaar, Patricia v.d. heuvel en Carla Hermens

Jaren 90 en verder

De jaren 90 werden Energo worden gekenmerkt door een grote bloeiperiode aan het begin van de jaren ’90. Zowel door ledenaantal als door prestaties. Zo speelden de dames rond 1993 enkele jaren derde divisie en bereikten de heren in 2000 zelfs de tweede divisie. En dit alles in een tijd dat het volleybal het, net als alle teamsporten, erg moeilijk heeft in ons steeds individualistischer wordend land. Die moeilijkheden ondervindt Energo natuurlijk ook.

Ledenaantal

Van 1991 tot 1993 bereikte onze club een top-ledenaantal van 282 leden. Vooral de enorm grote jeugdafdeling valt dan op. Er wordt massaal meegedaan met selectietrainingen van het district en soms met 6 teams deelgenomen aan open-clubkampioenschappen. Een hoogtepunt is tweede van Nederland voor jongens c. Vanaf 1994 begint het ledenaantal te zakken. Grootste oorzaak is de individualisering van de maatschappij, ook in Beers. Mensen kiezen steeds minder voor een teamsport en veel jeugdleden pakken zo rond hun veertiende liever een baantje dan een zaterdag volleybal. Energo blijft, terwijl rondom ons heen verschillende clubs instorten, wel fier overeind maar wel in een kleinere vorm. Ook komen er steeds meer mensen van buiten Beers. Het ledenaantal bedraagt nu 192.

Prestaties

Door de gedegen jeugdopleiding die vanaf midden jaren ’80 door Willemien en Pieter ten Haaf werd ingevoerd kwamen allereerst bij de dames leuke prestaties tot stand. Zo promoveerde Dames 1, onder leiding van de teruggehaalde succestrainer Pieter Vonk, naar de derde divisie. Men speelde enkele jaren op dit niveau maar kon dat niet handhaven. De laatste jaren wordt weer op promotieklasseniveau gebald. De jeugdige samenstelling van Dames 1 geeft hoop voor de toekomst. Bij de heren ging de prestatiecurve wat langzamer omhoog. Tot 1999 werd eerste klasse of promotieklasse gespeeld. Daarna ging het snel. In enkele jaren werd de tweede divisie bereikt waarin men nu nog speelt. Een van de stuwende krachten achter dit succes was de uit Wijchen afkomstige Rogier van Gils en de uit de eigen jeugd stammende broers Degen. Natuurlijk werd er op meer fronten gepresteerd dan alleen bij de standaardteams en elk jaar zijn er wel kampioenschappen te vieren bij jeugd, senioren of recreantenteams.

Jeugd

Een groep die bij Energo steeds volop in de aandacht staat is de jeugd. Zowel sfeer als volleybalopleiding vindt men bij onze club belangrijk. Het begin van de jaren ’90 was wat jeugd betreft een hoogtepunt. Met 120 jeugdleden behaalden we prachtige prestaties (open clubkampioenschappen, Nederlandse kampioenschappen en 5 van de 6 districtsminikampioenen in een jaar) en waren er prachtige kampweken. Op dit moment zijn er wat minder jeugdleden, maar gaat de volle aandacht nog steeds uit naar deze afdeling, en terecht.

Bestuur en kader

Bestuurlijk worden de laatste 10 jaren vooral gekenmerkt door een gebrek aan kader. Bij onze club worden veel werkzaamheden verricht in commissies: Technische commissie, Sponsorcommissie, Activiteitencommissie, Barcommissie, Jeugdcommissie en steunen we voornamelijk op vrijwilligers w.b. training en coaching. Het is enorm moeilijk om genoeg mensen te krijgen die vrijwilligerswerk voor onze club willen doen. Zo is de post van voorzitter al bijna 2 jaren vacant en zijn verschillende commissies onderbezet en blijft veel werk liggen.

Activiteiten

Laten we het verslag van de laatste 10 jaren positief besluiten want Energo is en blijft een actieve vereniging waar volop sfeer is en vanalles gebeurt en georganiseerd wordt. Zo zijn er nog steeds 6 recreantenteams actief. Wordt het familietoernooi voor de dertigste keer georganiseerd. Is er nog steeds een jeugdkamp. Houden we een mini-toernooi. Zijn de thuisweekeinden druk en gezellig en hebben we nog steeds, ieder op zijn of haar niveau lol in het spelletje volleybal. Laten we proberen dat in de toekomst zo te houden.

VC Dynamo

De beginperiode

Omdat al enige tijd werd gevolleybald op een veldje dat gelegen was tussen de huizen van de Velpse families Bens en Van der Burgt, nam Nol de Klein in 1965 contact op met vrienden en bekenden om te polsen of er voldoende animo was voor een volleybalvereniging in Velp. Welke grote gevolgen dit later zou hebben, had dit kleine groepje nooit kunnen vermoeden! Op zondagmorgen 19 april 1965 kwamen al zoveel belangstellenden opdagen dat er gelijk 2 dames- en herenteams gevormd konden worden. Toen in het eerste competitiejaar al enkele titels binnen handbereik lagen, stapte Dynamo over van een teamsamenstelling gebaseerd op leeftijd naar vaardigheid. Zowel het eerste dames- als herenteam veroverden in het eerste jaar de titel. Die jaren werd er getraind in de sportzaal van de Generaal de Bonskazerne, de wedstrijden werden afgewerkt in de knusse zaal in "De Mars" aan de Stadhouderslaan. Het ledenaantal groeide gestaag en bij haar eerste lustrum bleek VC Dynamo al een toonaangevende vereniging in het district. Het vernieuwende bestuur van Dynamo leidde tot een nieuwe aanpak van de jeugdafdeling, het starten met minivolleybal en het aantrekken van goede spelers uit de regio. Dynamo groeide uit tot een grote vereniging in de regio. Het eerste herenteam heeft zelfs nog de tweede divisie bereikt in de topjaren van de vereniging.In die tijd werden ontzettend veel buitentoernooien in de regio georganiseerd, waar Dynamo in grote getale naar toe trok. Vaak keerden de teams huiswaarts met enkele bekers om de prijzen kast mee te vullen. Dynamo startte eveneens met het organiseren van een toernooi. Het eerste jaar werden 28 teams verwelkomd. Binnen enkele jaren groeide het toernooi uit tot een tweedaags evenement met wel 240 teams uit het gehele land. De mini's van Dynamo behaalden enkele jaren achtereen de regionale titels en mochten zelfs op het nationaal kampioenschap uitkomen. Binnen de juniorenteams was ieder jaar wel een titelkandidaat te bespeuren. In 1996 kreeg de gehele vereniging nieuwe tenues en werd afstand gedaan van het rode shirt met witte broek. De kleur blauw, de traditionele Dynamo kleur kwam weer terug in de tenues. Na 1996 daalde echter het ledenaantal bij de competitiespelende teams. Verschillende seniorenteams kampten met leden die elders in Nederland gingen studeren. Hierdoor dunden veel teams uit en ging men van 5 herenteams en 5 damesteams, naar 3 herenteams en 4 damesteams in 1996. De jaren daarop was er weinig doorstroom van jeugdteams en stagnering in het ledenaantal bij de jeugd. Uiteindelijk leidde dit tot het verdwijnen van herenteams in de competitie. Er resteerde slechts een damesteam, 2 juniorenteams en de miniteams.De recreantencompetitie kon echter nog rekenen op 5 damesteams, twee herenteams en een mixteam. Veel van deze leden speelden enkele jaren voorheen nog in de reguliere competitie. De recreantentak was dus groter geworden dan de competitietak. Ook in het aanmeldingen voor het traditionele buitentoernooi was een negatieve trend te ontdekken. In 1994 werd nog op 20 velden gespeeld door minimaal 60 teams, maar enkele jaren later in 2000 moest het toernooi zelfs afgelast worden vanwege het lage aantal inschrijvingen!

Nieuwe start

Om studerende leden voor de vereniging te behouden werd besloten om de competitiedag naar zondag te verschuiven en trainingsavonden vonden op vrijdagavond plaats. Er was echter nog steeds weinig groei van het ledenaantal en ook voor bestuurlijke taken stonden de vrijwilligers niet in de rij. Om de vereniging te redden hebben enkele vrijwilligers zich toch aangediend voor bestuurlijke taken en technische zaken. Met beperkte mankracht is geprobeerd het beste te maken van de club, maar dit viel niet mee. Twijfel over de toekomst van de vereniging stak de kop op. Moest de vereniging als recreantenclub verder, of zou weer aandacht besteed worden aan het werven en behouden van nieuwe jonge leden? Gelukkig werd gekozen voor de laatste optie en bleef de vereniging zowel als reguliere club als recreantenclub voortbestaan. Sinds het seizoen 2001/2002 zit VC Dynamo weer in de lift. Dankzij de passie van enkele oud-leden is een Jeugdcommissie opgericht die zich actief gaat richten op het werven van jeugd. Daarnaast is de terugkeer van een herenteam een positieve impuls gebleken. Dit team bevat enkele oud-jeugdleden die ondanks hun studie toch tijd gevonden hebben bij de vereniging van weleer terug te keren. Dit team levert 4 trainers en coaches voor de junioren teams, heeft zitting in de toernooicommissie, ondersteunt het bestuur en onderhoud de PR activiteiten. De sfeer binnen de vereniging is nu uitstekend. De zondag blijkt een zeer gezellige ochtend te zijn in de sporthal wanneer de drie teams gelijktijdig uitkomen. Ook het publiek heeft de weg naar de sporthal weer gevonden en bij de mini's is een lichte aanwas van leden te bemerken. Met de ondersteuning van het bestuur door o.a. dit herenteam en andere commissies lijkt de vereniging weer langzaam naar herstel toe te kunnen werken. Het zou immers eeuwig zonde zijn geweest als deze vereniging uit de regio zou zijn verdwenen. Na de afgelasting van het toernooi in 2000, werd met een vernieuwde toernooicommissie het evenement in 2001 gelukkig wel doorgezet. In 5 poules werd door 21 teams gestreden om de ereplaatsen. Dit jaar is meer mankracht gezet op het toernooi om het aantal inschrijvingen te verdubbelen en zo een mooie traditie niet voor eeuwig verloren doen gaan.

Clubregels

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van VC Volt op 20 oktober 2016 zijn het huishoudelijk reglement en de clubregels van de vereniging door de leden goedgekeurd. Tijdens de tweede ALV op 30 mei 2017 zijn enkele wijzigingen door de leden goedgekeurd. Tijdens de derde ALV op 26 oktober 2017 zijn enkele wijzigingen in de clubregels door de leden goedgekeurd. Ook in latere ALV's zijn wijzigingen doorgevoerd. Hieronder zijn de meest recente versies van deze documenten te vinden.